Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

התקדמות זעירה במשא ומתן בבית שמש.

בשעות הערב הסתיימה ישיבה נוספת של חברי מועצת העיר של דגל התורה ושלומי אמונים בעיר בית שמש עם ראש העיר משה אבוטבול.

מדובר בפגישת המו"מ השלישית בחודש האחרון, זאת לאחר שגדולי ישראל של 'דגל התורה' הורו לנהל משא ומתן עם אבוטבול על תמיכה במועמדותו.

לדברי גורמים שנכחו בפגישה, חלה התקדמות מסוימת אולם ראש העיר ביקש לפצל את המשא ומתן עם הסיעות.
לדברי מקורבי ראש העיר אבוטבול, הוא הציע מודל נוסף להתקדמות לשבת עם כל סיעה בנפרד על צרכיה.

יצוין, שראש העיר הודיע שיש תזוזה לטובה בתיק החינוך ובקונסטלציה מסוימת לדבריו, ניתן להתגבר על הפערים, כך גם בדרישות השונות ניתן לדבר ולהתגבר, רק מתוך אחדות ורעות.

לכתבה המלאה: https://www.kikar.co.il/278636.html

מהתגובות:

*דגל התורה מגזימים בדרישותיהם
בסוף גם אם לא יגיעו להסכמות יענקי קנייבסקי ואנשי חצירו יתמכו באבוטבול גם החלקים האחרים בדגל מבינים שאין להם סיכוי לכבוש את ראשות העיר.

*במקום לנהל את העיר עסוקים בשטויות
הכי עצוב זה שהתרגלנו וזה נראה לנו הגיוני. א. הם בטוחים שהכל בכיס שלנם, נותר רק לחלק את השלל. ב. אנשים רציניים שכבר כמה חודשים במקום להתרכז בעבודתם השוטפת בניהול העיר רק מנהלים דיונים על דילים תיקים כבוד וכסף. ג. או שזה לא רק כמה חודשים? אולי זה כל מה שהם יודעים לעשות?! העיר הזאת הידרדרה אל פי פחת. אין מקומות תעסוקה, אין שטחי מסחר חדשים, אין כסף, אין ניקיון כפיים ואין ניקיון ברחובות. הכל סובב סביב שאלות הרות-גורל: ארנרייך או סליברסטיין לחינוך? גרינברג או מונטג או גם וגם לסגנות? בושה! איכס!

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1972284566123575