Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

מול המצלמה: אלו מרססי גרפיטי החרד"קים [1]

ברחבי הארץ רוססו בשנים האחרונות מאות כתובות גרפיטי נגד חיילים חרדים, בהן בעיקר הכתובת המוכרת 'חרד"קים החוצה'. צלם "כיכר השבת" תיעד חבורת מרססים בפעולה

לכתבה המלאה: https://goo.gl/GrcCYY

=====

הערת מערכת 0202:

[1] חרד"קים – 'חרדי קל דעת'. כינוי גנאי לחרדים מודרנים וחרדים המשרתים בצבא.

#מאה_שערים #גרפיטי #חרדקים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1967763109909054