Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

חוויה אחרת: הכירו את נהג האוטובוס שמחלק מים קרים לנוסעים

נהג אוטובוס בקו ביתר-ירושלים נותן לנוסעים שלו הרגשה מעט שונה • בשיחה עם 'בחדרי חרדים' הוא מספר על הנהגותיו המיוחדות לנוסעים, כגון חלוקת מים קרים ואמירת תפילת הדרך • הוא גם מקווה שיצטרך לשנות את כיוון הנסיעה לבית המקדש • צפו באחת הנסיעות המעניינות של הנהג הנחמד

נהג אוטובוס של חברת קווים-עילית, שנסע מביתר-עילית לירושלים, נתן לנוסעים חוויה חריגה. בתחילת הנסיעה כרז לנוסעים והזכיר לומר תפילת הדרך והציע להם מים קרים.

בסיום הנסיעה הביע הנהג הנחמד תקווה שיצטרך לשנות את מסלול הנסיעה, כי המשיח הגיע ובית המקדש נבנה.

בשיחה עם 'בחדרי חרדים' מספר הנהג הנחמד כי "מאז שהתחלתי לעשות נסיעות בין-עירוניות, אני רוצה לתת לנוסעים הרגשה טובה. אני עשרות שנים לא נסעתי בתחבורה ציבורית, ובפעמים הבודדות שכן נסעתי הרגשתי רע מאוד מהיחס שהנוסעים מקבלים, אז החלטתי שאצלי הם יקבלו יחס יפה", הוא מספר.

לדבריו, "לפעמים אני אומר להם בכניסה לירושלים שאני מקווה שנקבל בשורה להגיע לכותל כדי לקבל את משיח צדקנו, אבל מכיוון שבנסיעה של הבקרים זה בדרך כלל אותם נוסעים, אני מגוון להם עם המסרים שאני רוצה להעביר".

לסיום הוא מספר ל'בחדרי': "אני בעיקר מתמקד בלהגיד תפילת הדרך, וכמובן מי שרוצה לשתות מים קרים מוזמן בשמחה, אני מוודא בכל תחנה שאנשים שיורדים לא שכחו חפצים, כי יש אצלנו במחלקת אבדות ומציאות, עם הרבה חפצים שאנשים לא יודעים בכלל שהם איבדו אותם באוטובוס. ככה שאצלי אנשים לא שוכחים כלום באוטובוס. המטרה שירגישו טוב ונוח בנסיעה, ולפי התגובות שאני מקבל אני ברוך השם מצליח", הוא מסיים.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/zTeh4s

=====

#נהג_אוטובוס #תפילת_הדרך

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1967624833256215