Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

בלי פוליטיקה ארצית בי-ם // הרב ישראל גליס

רגע למחשבה…

חג שבועות, בו הכרזנו על 'איש אחד בלב אחד', מאחורינו. גם החגיגות ליום ירושלים הולכים ונמוגים ופנינו קדימה, לימים הבאים. לחלק מאתנו מתחילה להטריד העובדה שעל ירושלים הטילו גורל בינתיים 7 אישי ציבור שרצונם למלא את התפקיד הנכסף של ראש העיר ירושלים.

עיר שבה גרים בצמוד בני קהילות שונות ודתות שונות, בעיות הניהול של העיר ירושלים שונות מניהול כל עיר בישראל.

אחד המועמדים הוא הרב יוסי דייטש, שלו רקורד עשיה מבורך, ועל כך כולם מודים. במשך שנים רבות הוא מחובר לעיר, לתושביה, לשכונותיה, לרבניה, לפקידי העירייה, על כל שלוחותיה. בכל שכונה בירושלים מכירים את השם הזה.

יוסי דייטש הוא נכד לבוני ירושלים, הוא יליד העיר שדואג לעיר משחר ילדותו. מה שנקרא מאנשי הישוב הישן אוהבי ירושלים ומחפשים את טובתה.

גילוי נאות, הרב יוסי דייטש הוא ידיד אישי ומשפחתי מזה שנים רבות.

מי שמגיע ללשכה שלו בקומה 6 בכיכר ספרא, נתקל בפקידות זריזה, אחראית ונמרצת. ממנהל לשכתו ועד אחרון הפקידים והפקידות, כולם למען האזרח.

אך ישנה בעיה בבחירת ראש עיר חרדי שכולנו מודעים אליה. איך יכול להיות שראש עיר חרדי יחתום על אירועים שהם בגדר פריצות וחילולי שבת? איך יכול ראש עיר חרדי להשתתף באירועים שמנוגדים לאורח חייו ומנוגדים לאורח חיי חלק גדול מתושבי העיר?

הפתרון הרצוי:

כל מחלקות התרבות בעירייה: תרבות כללית, תרבות תורנית, מורשת המזרח ומורשת ישראל, יעברו כחטיבה אחת למשרד לענייני ירושלים. במשרד יהיו אחראים על כל הפסטיבלים, מרוצי אנשים, סוסים, אופנועים, מכוניות ועוד. המשרד יהיה אחראי על כל פעולות התרבות בעיר, כולל אירועי התרבות הדתית, החרדית והמזרחית.

השר הממונה יופיע בכל אירוע על במת הכבוד וזה יכול להיות בהחלט לדוגמא מר משה ליאון שמנהל את המנהלים הקהילתיים בהצלחה גדולה, וגם עתיר בקשרים אישיים עם אנשי השלטון.

ראש העיר של ירושלים יהיה אחראי על שאר המחלקות: חינוך, תברואה, תיירות, בטחון, דיור ועוד, כך שבמקרה כזה אין בעיה לבחור בראש עיר חרדי.

ומתוך רשימת המועמדים ללא קשר לשיוך הדתי אלא נטו לעשיה, הרב יוסי דייטש הוא האיש הנכון במקום הנכון. בלי לפגוע במועמדים האחרים, חרדי ירושלים צריכים להתאחד כאיש אחד תחת בחירתו, ואז יש סיכוי טוב לבחירתו.

התושבים החילונים יכולים להיות רגועים, כל אירועי התרבות לא יהיו תחת פיקוחו של ראש העיר. גם הסטטוס קוו ישמר כי תפקידו של ראש העיר להיות בראש ובראשונה ראש עירייה ולדאוג לתפקודם הנכון של אלפי פקידי העירייה, לתת מענה לבעיות היום יומיות של העיר.

לאור הפתרון הרצוי, אני מבקש בשם הרבה ירושלמים – לשחרר את עיריית ירושלים מהפוליטיקה הארצית, אנחנו רוצים ראש עיר של עשייה.

עכשיו הכל תלוי בנו!

לטור המלא: https://goo.gl/ZnQUSz

=====

#בחירות_לרשויות_המקומיות #עיריית_ירושלים #יוסי_דייטש

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1965775793441119