Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

עם דמדומי חמה: הרבי מאונגוואר הצית את שמואל הנביא

הרבי מאונגוואר הדליק את המדורה בציון שמואל הנביא עם דמדומי חמה ביום ההילולא [1] • 'בחדרי חרדים' עם תיעוד ממעמד ההדלקה המסורתי

לכתבה המלאה: https://goo.gl/xKLJME

=====

הערת מערכת 0202:

[1] לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/VyGvwi

#הילולת_שמואל_הנביא

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1958341177517914