Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חרדים 10 – הדף הרשמי

הגר"מ מאזוז: "כפויי טובה? לומר 'נשמת'. מי שלא מודה לה' כופר!"

במהלך שיעורו השבועי התייחס הגאון רבי מאיר מאזוז ל'יום ירושלים' החל הערב, ופסק כי אין לומר תחנון [1] ביום זה, ואף יש לפתוח את ההיכל ולומר 'נשמת כל חי' – להודות לבורא עולם על הניסים הגדולים.

"יום כ"ח באייר זה יום מבורך, ולכן לא אומרים בו תחנון", אמר ראש ישיבת 'כיסא רחמים'. "זה יום גדול לא פחות מפורים סרגוסה [2]. עד היום ישנם אנשים, צאצאי הקהילה הזו, שמקיימים את היום הזה. גם לנו יש 'פורים ירושלים' – ה' עשה איתנו נסים ופלאות. מה, נהיה כפויי טובה?".

"יש כאלו אומרים: אנחנו חרדים לא שייכים. להיפך, אם אתה חרדי באמת – תדע להודות לבורא עולם. לכן אנחנו לא אומרים תחנון, ואחרי התפילה פותחים את ההיכל ואומרים 'נשמת כל חי'".

הגר"מ הוסיף: "יש כאלה אומרים – איך ה' עושה שליחותו בידי אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות? אבל זה לא שאלה, כי ה' עושה את כולם שליחים שלו. כורש הזה היה עובד עבודה זרה, היה עובד שני אלוהות, אלוהי האור ואלוהי הטוב, וה' עשה בו שליחות גדולה כמו לבנות את בית המקדש, עשה גם עם נבוכדנצר קרא לו 'נבוכדנצר עבדי', משתמש בו הקב"ה, כך גם נעמן שר צבא ארם, וכי החיילים שאינם שומרי תורה ומצוות הם גרועים מנעמן ומכורש?! הם יהודים, וברובם גם מאמינים!"

"צריך להודות על הניסים האלו. מי שלא מודה יש לו בעיה באמונה. זה כפירה. מי שלא רואה את הניסים הוא כופר. אם לא נאמר הלל לפחות נאמר 'נשמת כל חי' ולא אומרים תחנון, וגם היום לא אמרנו צדקתך".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/6JaTQX

=====

הערות מערכת 0202:

[1] תחנון – תפילה הנאמרת לאחר תפילת שמונה עשרה בשחרית ומנחה של ימי חול. תפילת תחנון לא נאמרת בחגים ובימי שמחה ולכן ההחלטה לא להגיד תחנון ביום מסוים באה לציין כי מדובר ביום שמחה.
[2] פורים סרגוסה – יום הודאה הנחגג בי"ח בשבט, לזכר נס שאירע ליהודי סרגוסה. כמו בפורים, יוצאי סרגוסה נוהגים לקרוא את סיפור הנס מתוך מגילה שנכתבה על האירועים.

#יום_ירושלים #הרב_מאיר_מאזוז

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1956033184415380