Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך מחאות החרדים הקיצוניים

הפגנת השבת צומת בר אילן [1]

בשעות הצהריים יצאו אלפי מפגינים מרחוב יחזקאל לכיוון שד' בר לב דרך צומת בר אילן שם המתינו כוחות משטרה שלטענת המפגינים השוטרים היכו אותם באמצעות אלות בניצול העובדה שלא היו מצלמות במקום,
בהמשך ההפגנה הוכה מפגין ע"י אזרח באמצעות אגרופן וגרם לפציעתו במצב בינוני תוך איבוד הכרה שפונה לביה"ח.
בהמשך ההפגנה בשדרו בר לב אחר הצהריים, מפקד המשטרה עופר דרור שפיקד על ההפגנה בשטח שנסע ברוורס במקום ההפגנה עשרות מטרים התנגש בניידת חונה וגרם לרכבו נזק
ולפי עדיות המפגינים עופר שאיבד שליטה והיה בחרדה רדף אחרי ילדים שצעקו לעברו.

======
הערת מערכת 0202
[1] לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/8Liaap

#שבת #העדה_החרדית

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1955672897784742