Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

מחאת "העדה" [1] נגד חילול שבת

**
דרך מחאות החרדים הקיצוניים

בעדה החרדית מודיעים שהשבת תתקיים הפגנת מחאה גדולה בהשתתפות חברי הבד"צ והגאב"ד [2] העדה החרדית
מחאת "העדה" נגדת חילולי שבתהתקיים בשבוע שעבר במירוץ האופניים

**
דרך חדשות כיכר השבת

פרסום ראשון: "העדה החרדית" יוצאת למפגן ענק בשבת הקרובה פרשת "בחוקותיי" נגד חילולי השבת בירושלים בהשתתפות גאב"ד "העדה החרדית" הגרי"ט [הגאון רבי יצחק טוביה] וייס, רבני וחברי הבד"ץ.

התהלוכה תצא בשבת אחר הצהריים בשעה 5 מרחבת כיכר השבת עד לרחוב בר אילן. אלפי המפגינים יצעדו עד ליעד ברחוב בר אילן שם צפויים לשאת דברים נגד חילולי השבת רבני "העדה החרדית".

ההפגנה מגיעה רגע לפני ההצבעה בעיריית ירושלים על המשך פתיחת מתחם התחנה הישנה בשבת בירושלים. נראה כעת, כי יושג רוב חרדי להצביע נגד הפתיחה בשבת. אך כל החלטה שתתקבל עלולה להתהפך בדיון שייערך למחרת בוועדה המחוזית בכיכר ספרא.

העצרת השבת היא הגדולה מבין שורת ההפגנות שייערכו כמדי קיץ נגד חילולי השבת בעיר. בחצי שנה האחרונה נרשמה רגיעה ולא התקיימו הפגנות כמעט בבירה נגד חילולי השבת.

=======
הערות מערכת 0202
[1] "העדה" – העדה החרדית, איגוד רוב קהילות היישוב הישן בירושלים, המרוכזות בעיקר סביב שכונות מאה שערים ובית ישראל. ידועות בעיקר בהתנגדותן למוסדות המדינה ובמחאות השבועיות שמתקיימות כמחאה על חילולי שבת.
[2] הבד"צ – בית דין צדק, בית הדין של העדה החרדית (ר' הערה [1]), בראשו עומד הגאב"ד – הגאון אב בית הדין.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1953520298000002