Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

עם קומיקס וטלפון כשר: מיסיונרים בגאולה

"טימאו את היכל קודשך": ירושלים החרדית כוסתה בכרזות ענק של חומרים מיסיונריים  ההסוואה המושלמת: דמויות חרדיות, מדביקים מחופשים ומספרי טלפון כשרים

מיסיונרים פשטו בימים האחרונים על ירושלים ושכונותיה החרדיות בקמפיין מקומם ורחב היקף שעלותו מסתכמת בלא פחות מ-1.8 מיליון דולר.

במסגרת הקמפיין, כיסו המיסיונרים לוחות מודעות בשכונות חרדיות ברחבי העיר עם מודעות מתוחכמות במיוחד, שעוצבו בסגנון קומיקס ושנועדו למשוך את לב הילדים. הדמויות המככבות בו בעלות חזות חרדית מובהקת, כשבפיהם הושמו מסרים מיסיונריים מובהקים.

וכמו לא היה די בכך, על מנת להוליך שולל, מספרי הטלפון המופיעים במודעות ליצירת קשר – הם מספרי טלפון כשרים, וזאת כדי להסיר כל חשש או רתיעה מהמודעות ותוכנן.

בארגון הפעילים 'יד לאחים' יצאו לקרב הסברה מיידי וגייסו צוותים נרחבים של פעילים שדאגו להסיר את השלטים מלוחות המודעות. במקביל הועברה פנייה לעיריית ירושלים, שם התגלה כי המודעות נתלו שלא כחוק. העירייה פתחה בצעדים נגד אנשי הקמפיין.

יצוין כי גם מדביקי המודעות מקרב המיסיונרים היו בעצמם מחופשים לחרדים
ונראה כי הם נקטו בצעד זה על מנת להיטמע בקלות ובטבעיות בשכונות החרדיות ולא לעורר כל חשד.

"ההיערכות המוגברת תימשך עד שהמפגעים המיסיונרים יעזבו את העיר על שכונותיה וייאמר למשחית הרף", הבהירו ב'יד לאחים'.

[הכתבה המלאה בתגובות]

=====

#מיסיון #יד_לאחים #גאולה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1952638151421550