Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

תפילות נישאו בשעות הצהריים לרפואתו של הרבי מתולדות אברהם יצחק שעבר צינתור בליבו

בשעה 12:00 בצהריים נכנס האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק [1] לצינתור בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים.

הרבי חש שלא בטוב בימים האחרונים והוא נבדק אצל רופאו האישי שהמליץ לו לגשת מיידית לצינתור בליבו. כך נודע ל'בחדרי חרדים'.

בריכוזי החסידות בארץ ובעולם התכנסו החסידים בבתי המדרשות, בישיבה ובת"ת [2] להעתיר בתפילה ובתחנונים להצלחת הצנתור ורפואתו השלימה של הרבי בן ה-74.

בסיעתא דשמיא, כעבור כשעתיים עודכנו החסידים כי הצינתור עבר בהצלחה וכי מסתמן כי הרבי ישוחרר מבית החולים כבר מחר לקראת שבת.

יצוין כי מי שמטפל בכל ענייניו של האדמו"ר, הוא העסקן הרפואי הרב שמעון ברוין, יו"ר ביקור חולים 'יד אברהם'.

עם זאת, הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר לרפואתו השלימה של רבי שמואל יעקב בן יענטא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/TEhFTp

=====

הערות מערכת 0202:

[1] תולדות אברהם יצחק – חסידות ירושלמית מחסידויות היישוב הישן, נוצרה מפילוג בחסידות תולדות אהרן. מרכז החסידות בשכונת מאה שערים. משתייכת אידאולוגית ל"עדה החרדית".
[2] ת"ת – תלמוד תורה, בית ספר יסודי חרדי לבנים.

#תולדות_אברהם_יצחק #צינתור

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1952627724755926