Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

מה? אף פעם לא היית שם??

0202 וקהילת ציון מזמינות אתכם להצצה נדירה ברחובות שמעולם לא פסעתם בהם בירושלים!
בואו לנסות לחוות את ירושלים האחרת: המזרחית והחרדית.
הצטרפו אלינו למפגש בביתה של פייני סוקניק – אקטיביסטית חרדית ולסיור בצור באהר על ידי אקטיביסט תושב המקום, פואד עיסא אבו חאמד.

איך מצטרפים? נרשמים! כל הפרטים כאן >> @בנעלי האחר: סיור בעקבות ירושלים // بمكان الآخر: بجولة في القدس​
נתראה!

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1950622041623161