Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

אברהם אזן התחנן בכותל לרפואת אביו ואחיו

אברהם אזן, שאמו ושלושת אחיו נספו לפני כשבוע וחצי באסון השריפה בפלטבוש ואביו ושני אחיו עדיין מאושפזים במצב קשה בבית החולים בארה"ב הגיע בסוף השבוע לשאת תפילה לרפואת בני משפחתו ברחבת הכותל המערבי.

לאחר מכן ביקר אברהם במעונם של גדולי ישראל בירושלים, בניהם: הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר, המקובל רבי דוד בצרי והמקובל רבי יעקב עדס.

הגר"ש עמאר העניק לאברהם את ספרו 'תומת ישרים' וכתב לו בין היתר: "תזכה להיות שקוד על תלמודך ותגדל כאחד מגדולי ישראל בתורה וביראת שמיים, ירום ונשא וגבה מאוד".

הציבור נקרא להמשיך ולעורר רחמי שמיים מרובים לרפואת: יוסף בן אהובה מסעודה, שילת אהובה בת אליזה לוזה ודניאל בן אליזה לוזה.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/NXtQTf

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1805184482833585