Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

בית הדין הרבני בירושלים דן בבקשת גרושה סדרתית

אישה שהתגרשה פעמיים פנתה לבית הדין הרבני בבקשה לבטל את נישואיה וגירושיה הראשונים שנעשו "בטעות", והיא הסבירה כי מטרת הבקשה היא להקל עליה להינשא בשלישית.

בנימוקי הבקשה הלא שגרתית טענה האישה מירושלים כי נישואיה הקודמים לא היו נישואין אלא "מקח טעות", ולפיכך גם הגירושין אינם גירושין. האישה בקשה כי בית הדין יקבע כי היא גרושה פעם אחת בלבד ולא פעמיים. לדבריה, טרם נישואיה הראשונים היא לא ידעה על מצבו הנפשי של בעלה שלטענתה היה מעורער בנפשו. לדבריה הוטעתה ורומתה בעניין זה ולכן מדובר הוא בקידושי טעות.

האישה הסבירה לדיינים את בקשתה התמוהה לבטל את הנישואין הראשונים בכך שהיא התחתנה פעם נוספת והתגרשה שוב, ולכן כיום כגרושה פעמיים חוששת שלא יהיו לה הצעות לנישואין מאחר והיא בדומה ל"אישה קטלנית", גרושה סדרתית.

ראש אבות בתי הדין בירושלים הרב אליהו אברג'ל שהוא דיין ותיק המכהן במערכת בתי הדין חקר לעומק את הפרשה. לגופו של עניין הוא דחה את הבקשה לבטל את הנישואין הראשונים והגירושין הראשונים בפשטות משורה ארוכה של נימוקים עובדתיים והלכתיים.

מעיון בתיקי הגירושין מסתבר כי האישה הייתה מודעת היטב למצבו הנפשי של בעלה הראשון, ואף כתבה זאת במסמך שחור על גבי לבן. מעבר לכך, גם אם היו הקידושין קידושי טעות, הרי שעל פי ההלכה לא ניתן לבטל את הגירושין.

יחד עם זאת, החליט ראש אבות בתי הדין הרב אברג'ל לכתוב פסק הלכה יסודי וארוך המבהיר כי אין שום מניעה הלכתית לאישה גרושה להינשא שוב ושוב. הרב אברג'ל בדק ומצא כי מקור הספק נובע ממחלוקת ראשונים בין רש"י והתוספות בעניין זה. הרב ניתח את הנושא לאורך ההיסטוריה ההלכתית ובסופו של דבר פסק: "א. בית הדין דוחה את בקשת האישה לביטול הנישואין והגירושין. ב. אין מניעה כלל וכלל מלשאת אישה שהתגרשה מספר פעמים".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/kPchY8

=====

#בית_הדין_הרבני #גירושין

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1950530664965632