Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

הליטאים יוצאים למערכה בי-ם: "כל קהילה שווה לחסידות"

כינוס הבחירות הראשון של 'דגל' בירושלים: ראשי קהילות ועסקנים בציבור הליטאי השתתפו אמש (ראשון) בכינוס שמהווה את יריית הפתיחה לקראת מערכת הבחירות המונציפאלית הקרובה. גלרית תמונות מהכינוס – בתחתית הכתבה.

הכינוס התקיים בראשות חברי וועדת הרבנים של ׳דגל׳ בירושלים הגאונים רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון ורבי ברוך סולוביציק ובהשתתפות ח"כ אורי מקלב. בכירי התנועה עמדו על הצורך באחדות וגיבוש המחנה, זאת לצד מסרים על קיפוח בנציגות המקומית. הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל שנבצר ממנו מלהשתתף באסיפה שיגר מכתב חיזוק לכבוד הכינוס.

במהלך דבריו התייחס הגר"ד כהן לסוגיית הקיפוח לכאורה של מוסדות התורה הליטאים ואמר: "אנחנו צריכים להתאחד לא יתכן שיש קהילות קטנות שכרתו ברית עם מי שצריך והם מקבלים מה שהם רוצים בעוד שאנחנו ציבור בני התורה צריכים להילחם על כל מוסד ועל כל כיתה וכיתה".

הגר"ד כהן התייחס גם לעצמאות החינוך החרדי ודיבר על הניסיונות לכפות לכאורה על מוסדות הלימוד לבנות קבלת תלמידות שלכאורה "אינן מתאימות מבחינה רוחנית".

ראש ישיבת חברון התייחס גם לטענות לאי שיוויון בתוככי מפלגת יהדות התורה בעיריית ירושלים ואמר: "יש לנו לדגל התורה שלושה נציגים אבל זה כלל לא מיצג אותנו. אנחנו ציבור גדול ואנחנו צריכים יותר נציגים שישקפו את הגודל שלנו וידאגו לזכויות שלנו".

הגאון הרב סולוביצי'ק אמר בכינוס כי "חייבים אחדות. אבל על כולם לדעת שאנחנו לא תלויים בחסדים של אף אחד. אנחנו תלויים רק בעצמינו".

"אנחנו צריכים לזכור, כל קהילה וקהילה זה כמו חסידות. אנחנו איגוד אחד שמאחד את כל הקהילות. רק כך אנחנו נוכל לקבל את מה שמגיע לנו".

במכתבו של הגאון הרב אזרחי לבאי הכנס נאמר: "כבוד ראשי וגבאי הקהילות בעיר הקודש והמקדש – "טובי העיר" דירושלים עיר קדשנו ותפארתנו תובב"א. הגדלתם ב"ה עשה, ביזמתכם הברוכה לקיים בפועל את ה"אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו", ולבטח יקויים בכם המשכו של הפסוק "ויקשב ה' וישמע".

"לכאורה, למה "אז נדברו", בלשון "נפעל". מדוע לא "אז דברו", בלשון "פעל". – להדגיש, כי מייחלים, לא רק לדיבור, אלא לשמיעה. הדיבור אחד לשני, אינו מבטיח את אחדות המגמה. ה"שמיעה" של "איש לרעהו", היא התדברות למגמה אחדותית. לכן, "נדברו" דוקא".

"נושאים כבדי משקל על שלחננו. "שבת קדשנו", "השכונות המעורבות", צרכיה והתפתחותה של כל קהילה, הרחבת מעגלותיהן של הקהילות, נושאי דגלה של תורה, ועוד. אשריכם, כי השכלתם כ"יראי ה'" להתאחד, על מנת שישמע קולכם הברור והמאוחד, ברמה ובעוצמה בעה"י [בעזרת השם יתברך]. ומן השמים, יקויים בנו "ויקשב ה' וישמע", להשפיע טובה וברכה, ברוח ובגשם, על כל קהילות הקודש. והעוסקים בצרכי הציבור באמונה, הקב"ה ישלם שכרם".

ביקרא דאורייתא [בכבוד התורה]
ב. מ. אזרחי

לכתבה המלאה: https://www.kikar.co.il/276350.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1949249118427120