Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

לקראת חתימה: ההסכם ש'יכשיר' את גן החיות

לפני שנה בדיוק, נפתח בקול תרועה רמה המאבק נגד גן החיות התנ"כי בשל היות האתר מחלל שבת. בוועדה למען השבת הבטיחו מאבק נחרץ, אך לפחות כלפי חוץ, נדמה היה שהמאבק גווע. כעת, על פי מידע שהגיע לידי 'השבוע בירושלים', עומדים הצדדים בפני חתימה על הסכם פשרה מפתיע.

על פי הסיכומים שהולכים ונרקמים בין נציגי וועדת הרבנים לענייני השבת לבין מנכ"ל העירייה אמנון מרחב, הבאים בשערי גן החיות בשבת לא יוכלו לרכוש כרטיסים במקום על ידי העמדות המאוישות ולחלופין, יוצבו עמדות אוטומטיות בקרבת מקום, בהן יוכלו לרכוש.

למעשה, ההסכם שמתגבש בתום מו"מ מייגע, מסתיים הרחק מנקודת הפתיחה של נציגי וועדת השבת, שציפו לסגירת גן החיות בשבת, אך מרחיק
את חילולי השבת מהפרסייה הציבורית. "אנחנו לא אחראים למה שאנשים פרטיים עושים, התפקיד שלנו הוא לדאוג שלט יהיו חילולי שבת במרחב
הציבורי, ואת הנקודה הזו ההסכם בא לפתור", מסביר גורם חרדי מעורה.

[הכתבה המלאה בתגובות]

#שבת #גן_החיות_התנכי

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1945891855429513