Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

שלט יש – ספריה אין

בתום מאבק ארוך, עצומה של אימהות ומכתב לשרת התרבות, שמחו תושבי
מקור ברוך לגלות שלט המבשר על פתיחת ספרייה עירונית, אלא שמהר מאד המציאות טפחה על פניהם

שנתיים אחרי שנציגי שכונת מקור ברוך הצליחו להשיג הסכמה ושלשה חודשים לאחר שנתלה שלט חגיגי, עיריית ירושלים טרם הוציאה לפועל את היוזמה להקמת ספרייה עירונית לתועלת תושבי מקור ברוך ובמקום אין כל זכר לספרייה. התושבים חוששים כי השטח יועבר בסופו של דבר לייעוד אחר
ופותחים בצעדי מחאה.

שכונת מקור ברוך, המונה עשרות אלפי משפחות חרדיות, לא זכתה עד היום לספרייה, שעשויה לספק לילדי השכונה שעות רבות של פנאי והחכמה. לפני כשנתיים, עלתה הדרישה על סדר היום, בין היתר על ידי המנהל הקהילתי
הפועל רבות בשכונה.

למיני-מאבק השכונתי חברה קבוצת אימהות, שהתאגדה בדרישה ואף החתימה עצומה שהופנתה לעיריית ירושלים. כחלק ממאבקן, פנתה קבוצת
האימהות לשרת התרבות מירי רגב על מנת שתפעיל את השפעתה. "אנו פונות אליך כי שמענו על פועליך הגדולים ועל האכפתיות שלך והתערבותך לטובת החלשים", כתבו. "במקרה שלנו הצד החלש זה אנחנו, תושבות שכונה, כאשר הצד השני מפגין חוסר אנושיות בעיכוב שרירותי של הקמת ספריה נצרכת ודחופה".

לפני שלשה חודשים, שמחו התושבים לגלות שלט קטן שהתנוסס בצד בית המדרש של חסידי סקווירא ברחוב בר גיורא, בו נכתב "ספריית מקור ברוך". אלא שהימים נקפו, שבועות חלפו וספרייה טרם נראית באופק. צבי, תושב מקור ברוך, אומר ל'קו עיתונות' בכאב: "שנים שמבטיחים לנו ספריה רק טענו
שאין מקום לפתוח אותה, גם עכשיו אחרי שמצאו מקום, חוץ מלתלות שלט לא התקדם כלום, עצוב שמזניחים את התושבים בלי תרבות מינימאלית, אני מקוה שאולי עכשיו לפני הבחירות מישהו יתעשת בעניין".

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: "העירייה הקימה במקור ברוך ספרייה חדשה הנמצאת בשלבי הצטיידות ותפתח בעזרת השם בקרוב. יש לציין כי בשכונת מקור ברוך פועלת מזה שנים ספרייה ניידת המשרתת את תושבי
השכונה ותמשיך לשרת את הציבור עד לפתיחת הספרייה החדשה".

#עירייה #ספריה_עירונית

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1945879865430712