Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

השתמש בדרכונו האמריקאי.

סמל הפגנות "הפלג הירושלמי" [1]

, אהרון ביאלה, שהמריא בתחילת השבוע לארה"ב כדי לבקר את משפחתו המתגוררת שם, עשה זאת ללא אישור מהגורמים המוסמכים לכך בצה"ל – כך מתברר היום (רביעי).

ביאלה, שהשתחרר לפני כשלושה שבועות מכלא 4, שם ריצה כעריק את עונשו, הצליח לצאת משטחי ישראל כשהמריא מנתב"ג לביקור אצל הוריו בארה"ב, למרות מעמדו המחודש כעריק.

על פי הנהלים, מאחר וחלפו 20 יום מעת מעצרו הראשון, חלה על ביאלה חובת גיוס מחדש כך ששוב מוגדר מעמדו כעריק מצה"ל. את היציאה מהארץ, כך נודע ל"כיכר השבת", ביצע ביאלה בעזרת דרכונו האמריקאי, ולא הישראלי, מה שהקל על אי זיהויו ומנע את עיכובו בישראל.

אך בצה"ל לא מתכוונים לוותר לו על מעשה זה, וכשישוב ביאלה לישראל הוא צפוי להילקח למשפט צבאי כמי שעבר עבירה של יציאה מישראל ללא היתר בעודו עריק. מנגד, עורך הדין מנחם שטאובר, המלווה עריקים מ'הפלג', סבור כי לביאלה ישנו מרווח זמן של מספר ימים, שאם במהלכם הוא יספיק לחזור לישראל, הוא לא ייענש במעצר.

לפני כחודש וחצי, כזכור, בעת שביאלה ניסה אז בפעם הראשונה לצאת מישראל, הוא עוכב בנמל התעופה בן גוריון ונלקח למעצרו המפורסם.

מדובר צה"ל נמסר, לגבי מקרה זה: "החייל נפקד משירות ביטחון אשר עזב את הארץ ללא אישור מצה"ל. עם שובו ארצה יעמוד למשפט בגין העבירה".

לכתבה המלאה: https://www.kikar.co.il/275904.html
לידיעה קודמת בנושא: https://goo.gl/oC7DP3

============
הערת מערכת 0202:

[1] הפלג הירושלמי, הפלג: כינויה של קבוצת מיעוט בציבור החרדי-ליטאי, שמנהיגה הרוחני היה הרב שמואל אוירבך ז"ל (נפטר ב-2018 ) אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי באידאולוגיה קיצונית ובפרט בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לא לשם קבלת פטור משירות. מאבקם של אנשי הפלג בגיוס חרדים מתבטא בהפגנות סוערות בכל רחבי הארץ.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1943897328962299