Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

נציב כבאות והצלה הורה: אלו ההגבלות להדלקת מדורות.

רב טפסר דדי שמחי, נציב כבאות והצלה, שיגר לראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מכתב בו התריע מסכנה ממשית בהדלקת מדורות ל"ג בעומר בשל מזג האוויר הצפוי, שרב כבד ורוחות.

הראשל"צ הגר"י מפציר בקריאה לציבור להיזהר ולהישמר בהדלקת המדורות לרגל ל"ג בעומר בעקבות תנאי מזג האוויר העלולים לגרום לאיבוד שליטה על האש.

בתום הערכת המצב, חתם הנציב על צו המורה על שורה של הגבלות הכוללת בין היתר:

מדורה המצויה בתוך גומה באדמה אך בכל מקרה לא בשטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
המרחק בין המדורה ליער וחורש – יעלה על 300 מטרים. לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
המרחק בין המדורה למתקני גז ודלק- יעלה על 60 מטרים.
המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון – יעלה על 20 מטרים.
המרחק בין מדורה למבנה – יעלה על 20 מטרים.
המרחק בין מדורה למדורה אחרת – יעלה על 6 מטרים.
גודל בסיס המדורה לא יעלה על 3 מטרים, גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 1.7 מטרים מגובה הקרקע.

את מכתבו סיים בברכה: "יהי רצון שזכותו של רשב"י [רבי שמעון בר יוחאי] תגן בעד כלל ישראל ולוחמי האש".

כאמור, הראשל"צ יצא בקריאה להרבות בלימוד התורה ובאהבת חינם, אך במיוחד להיזהר בעת הדלקת המדורות, "השנה יום ל"ג בעומר שנת תשע"ח, מתריעים גורמי החיזוי והבטיחות מפני מזג אוויר קשה העלול לגרום לסיכון חיים בעת הדלקת המדורות.

"על פי ההלכה, על אף חשיבות היום, חובה להישמע להנחיות הבטיחות של הגורמים המקצועיים ולנהוג בהדלקת המדורות בכל עיר ועיר על פי הנחיותיהם בלבד. ושומע לנו ישכון בטח".

לכתבה המלאה: https://www.kikar.co.il/275888.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1943890225629676