Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

הצצה נדירה: הנשים שסורגות ירמולקע'ס [1]

הכיפות הירושלמיות הלבנות הגדולות הן עבודת יד בלבד על ידי נשים ירושלמיות מבוגרות ברובן שמכינות את הכיפות בביתן. הצלם חיים גולדברג קיבל הצצה נדירה לתהליך

לכתבה המלאה: https://goo.gl/GesxKo

=====

הערת מערכת 0202:

[1] ירמולקע – כיפה ביידיש. כיפת צמר לבנה וגדולה אותה חובשים אנשי היישוב הישן בירושלים.

#ירמולקע

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1942711872414178