Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

המגיד מישרים שתקף את הסיקריקים [1], במרכז המהומה במאה שערים

מהומה פרצה אתמול (מוצאי שבת ויחי), בבית המדרש של חסידות תולדות אברהם [2] יצחק בשכונת מאה שערים, לאחר שלמקום הגיע, המגיד הנודע הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן מחסידות בעלזא, שתקף בסוף השבוע את הקנאים בבית שמש והסביר כי האסונות בעיר [3] אירעו בשל התנהגותם ביום הסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל [הגאון רבי אריה יהודה לייב] שטיינמן זצ"ל, שחילקו סופגניות לבניהם הקטנים לאות שמחה.

הרב רייזמן הגיע כרגיל לנאום בכינוס 'רווח והצלה' של קופת החסידות, שנערך בשילוב מעמד השנתי הנערך לרגל 21 שנה ליסוד הקהילה. בחוץ כבר נערכו כמה סיקריקים להפגין נגדו וסולקו על ידי בני החסידות.

בשיאה של הדרשה נכנס סיקריק דרך עזרת הנשים ומהחלון צעק לעבר הרב רייזמן: "רייזמן שייגעץ תצא מפה, אל תיכנס לשכונה שלנו" במקום התפתחה מהומה והחסידים הוציאו את הקיצוני מבית המדרש.

ל'בחדרי חרדים' נודע: שכמה קהילות התקשרו החל מערב שבת ועד למעמד לראשי החסידות, לבטל את הרב רייזמן, אך הרבי אמר בשום אופן שלא יבטלו. ואף בירך את הרב רייזמן שימשיך בהפצת השיעורים, והודה לו על המשא המרכזי שנשא.

הכתבה המלאה: https://goo.gl/2fhDjy

=====

הערות מערכת 0202:

[1] סיקריקים – כינוי לקיצוניים חרדים אנטי-ציונים, שמנהלים מאבקים אגרסיביים ולעתים אלימים. הסיקריקים מתנגדים לשיתוף פעולה עם מוסדות המדינה, ובכלל זה הביטוח הלאומי. הם מרבים להפגין נגד הציונות, נגד הצבא ובענייני שמירת שבת וקדושת קברים. הם התנגדו לרב שטיינמן מכיוון שראו בו תומך בגיוס חרדים לצה"ל. הכינוי רומז לסיקריים, קבוצה יהודית קנאית אלימה שהתפרסמה בגלל חלקה במלחמות היהודים הפנימיות בימי המרד הגדול ברומאים.
[2] תולדות אברהם יצחק – חסידות ירושלמית מחסידויות היישוב הישן, נוצרה מפילוג בחסידות תולדות אהרן. מרכז החסידות בשכונת מאה שערים. משתייכת אידאולוגית ל"עדה החרדית".
[3] בשבועיים האחרונים נפטרו שלושה ילדים מהקהילה החרדית בבית שמש בשלושה אירועים טרגיים.
לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/adTqoV

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1805138509504849