Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

סערת החוקרים הפרטיים • ליצמן לבנט: "רדיפה והתנכלות בוטה"

תחת הכותרת "שערורייה" מדווח הבוקר (שני) עיתון 'המודיע' [1] על "כוונת משרד החינוך לשלוח חוקרים פרטיים לישיבות, כחלק מהליך הביקורות שהוא מבצע בישיבות".

הביטאון הגוראי מדווח כי "סגן שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן הודיע לשר החינוך כי הציבור החרדי לא יוכל לשבת שאנן מול רדיפה והתנכלות בוטה לישיבות והיותם מלעיבים בלומדי התורה ומחזיקיה. הישיבות הן בבת עיניו של כל יהודי שהתורה יקרה לו, ולא נעמוד מנגד מול השתלחות בישיבות".

ב'המודיע' הוסיפו וכתבו כי "מסתבר שמשרד החינוך מנסה לגייס גדודי חוקרים פרטיים, שיירדו לחייהם של מנהלי הישיבות ותלמידיהן, בחקירות משפילות, במאמץ נואל לפגוע בהן".

בהמשך הידיעה הם מצטטים את מכתבו של יו"ר ועדת הכספים שפורסמה לראשונה ב'בחדרי חרדים' ומביאים קטעים נרחבים מדבריו "חוצפה נוראה, דבר שלא היו מעיזים לבצע בשום מקום – עושים בישיבות, לו היו עושים כך במוסדות להשכלה הגבוהה – העולם היה עוצר מלכת, משרד החינוך מנסה לשוות לישיבות תדמית של גנבים. מה זו החוצפה הזו?! וכי לא מספיקים גדודי המבקרים של המשרד שמשפילים את הישיבות?!" נכתב.

כזכור, בשבוע שעבר חשף 'בחדרי חרדים' את יוזמת אגף בני הישיבות להפעיל חוקרים פרטיים נגד תלמידי וממהלי הישיבות ולצורך כך אף קיבל את האישור הדרוש של פרקליט המדינה שי ניצן. לאחר פעילות של איגוד בני הישיבות התחייב מנהל האגף עמוס צייאדה שלא להפעיל את החוקרים חרף האישור שקיבל ולדבריו האישור נועד לחקירות ספציפיות כנגד מוסדות שאכן עברו על החוק.

כעת נראה שראשי המפלגות עדיין חוששים מהאישור שמחזיקים באגף ופועלים מול שר החינוך למנוע את ההתנכלות.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/gLgZaD

===========
הערת מערכת 0202:
[1] המודיע הוא העיתון החרדי הוותיק ביותר בישראל והוא הביטאון של מפלגת אגודת ישראל. העיתון נתפס בעיני רבים כמשויך לחסידות גור משום שברוב השנים הוא נערך בידי אנשי חסידות זו. טענות דומות הביאו להקמת עיתון חסידי מתחרה, המבשר.

#חוקרים #המודיע #ישיבות

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1941673375851361