Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

ההקלטות המביכות: פיצוי ענק לרבנית ברלנד.

בית המשפט המחוזי בירושלים התיר לפרסם, כי קיבל תביעה שהגישה הרבנית תהילה ברלנד, אשתו של הרב אליעזר ברלנד [1] מנהיג קהילת 'שובו בנים', שהודה והורשע במעשים חמורים, נגד הרב יום טוב חשין בגין הפצת חומרים מהליכי גישור שלה. בית המשפט קבע גם כי חשין, שהציג עצמו כמגשר, הקליט אותו והפיץ חלקים מההקלטות יעביר את כלל ההקלטות לרבנית ברלנד וההקלטות יוסרו מהרשת.

בכתב התביעה שהוגש נטען כי במשך כשנתיים ימים שימש חשין כמגשר עבור הרבנית ברלנד ולמגינת ליבה של הרבנית, ללא ידיעתה וללא הסכמתה הקליט חשין את כלל פגישות גישור אלו והפיץ חלקים מפגישות הגישור.

מדובר בהליך גישור שאמור היה להתרחש בחדרי חדרים ודיסקרטי לחלוטין אך המגשר מעל באמון והחליט להפיץ את הקלטות.

לפני מספר חודשים הוציא בית המשפט המחוזי צו שאוסר על הפצת הקלטות ואילו כעת כאמור קיבל בית המשפט את התביעה והשופטת תמר בר אשר קבעה כי הרבנית ברלנד תפוצה בסכום של 3,000,000 מיליון שקלים, בצירוף הוצאות משפט ושכר טירחת עורך דין בסך 148,000 ש"ח.

עו"ד איתמר בן גביר שייצג את הרבנית ברלנד מוסר כי: "טוב עשה בית המשפט שקיבל את התביעה נגד המגשר. ידע כל מגשר כי אין באפשרותו להקליט או להפיץ הליכי גישור שהתנהלו אצלו ובמידה ויעשה כן הוא יצטרך לשלם פיצויים משמעותיים".

כפי שדווח ב'בחדרי חרדים', מדובר בתביעה שהוגשה לבית המשפט לפני מספר חודשים, אולם מאז הנתבע לא הגיש כתב הגנה – עד לשבוע שעבר, אז בית המשפט קיבל החלטה לפצות את התובעת כאמור. סביר להניח, כי בעקבות פסה"ד, הרב חשין יגיש בקרוב כתב הגנה תוך מתן הסבר למה לא הגיש זאת בזמן.

עו"ד משה מורגנשטרן, פרקליטו של הרב חשין אמר בתגובה לפרסום ב'בחדרי' כי "קריאות הצהלה כביכול צד כלשהו "ניצח במשפט" מגוחכות וחסרות כל בסי, שהרי בדיוק כפי שנכתב בסיומה של הכתבה – בית המשפט כלל לא דן בתיק".

"זהו פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה וללא שבפני בית המשפט הוצגו שום טענות משפטיות והגרסה העובדתית של הרב חשין. כך שמבחינה מהותית אין שום משמעות עובדתית לפסק הדין. כנ"ל הקביעות באשר למעמדו של מגשר וכדומה, אשר אין בהן כל ממש". עוד נוסיף, כי "בימים הקרובים תוגש בקשה לביטול פסק דין, בקשה שאני מאמין תתקבל. ולאחר דיון לגופו של תיק אני סמוך ובטוח כי התוצאה בתיק תשתנה ב-180 מעלות".

"הרב חשין פועל ופעל במסירות נפש ולשם שמים, אך ורק כדי לבער את הרע שיצא מקרבנו. אין ספק כי העובדות החמורות שיובאו בפני ביהמ"ש ישנו כליל את התוצאה" סיכם.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/2N4qbZ

===========
הערת מערכת 0202:

[1] הרב אליעזר ברלנד הוא מנהיג פלג "שובו בנים" בחסידות ברסלב. הרב ברלנד הורשע על פי הודאתו במסגרת עסקת טיעון בעבירות מעשים מגונים ותקיפה ונידון ל-18 חודשי מאסר, מהם ריצה בפועל 10 חודשים. בעקבות כך התנערו ממנו רוב רבני ברסלב.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1941666029185429