Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

עיריית ירושלים השיקה מיזם רכב שיתופי שיפעל גם בשבתות

כאילו לא די לעיר בימים ספורים של שקט ממאבקים על קדושתה וציביונה, משיקה עיריית ירושלים בקול רעש גדול את מיזם הרכב השיתופי 'קאר טו גו', הפועל בשבתות ומציע רכב לשימוש פרטי במחיר נמוך.

המיזם, פועל באמצעות מוקד אנושי מאוייש הפועל 24/7 ופעיל גם בתל אביב כשהוא מציע לתושבי העיר להזמין רכב לנסיעה קצרה, לרדת לרחוב הסמוך בו חונה הרכב כאשר המוקד 'מפעיל' ו'פותח את הרכב' לנסיעה ומחייב בתשלום, והכל בעיצמה של שבת קודש.

המיזם המפתיע שאושר מתחת האף של הנציגים החרדיים, פועל כבר בעיר תל אביב תחת השם 'אוטותל', כאשר אותה החברה זכתה במכרז ההפעלה גם בירושלים, כאשר תנאי הסף הוא שירות 24/7. בפרסומי החברה מופיע בגאווה ייחודיות השירות לנסיעה בלילות שבת רח"ל [רחמנא ליצלן] 'כשמתחשק לך לקפוץ לאמא לאכול קציצות'.

המיזם החמור, ממומן מכספי משלם המיסים. כאשר העירייה מצידה מקצה שטחי חנייה נרחבים ברחבי העיר חינם מכספי משלם המיסים, מתוך מטרה לסייע לתושבים בפתרונות תחבורה, כאשר שבת קודש נרמשת שוב בראש חוצות.

המיזם שהושק כולל כעת 15 תחנות בשכונות לא חרדיות במטרה שלא להרגיז את הציבור החרדי כפי שמופיע בטיעוני המכרז, כאשר הייעד הוא 70 רכבים (!) בתוך תקופה קצרה.

בפרוטוקול דיוני הועדה שהגיע לידינו, מתייחס היועץ המשפטי של העירייה לחשש שתושבי העיר החרדיים יחרימו את המיזם, ומקבל את הצעת החברה לפיה היא תקים 'חברת בת' לשכונות החרדיות שלא תעניק שירות בשבת, במעין 'הכשר קש' לחילול השבת הנרחב המתבצע בבירה על ידי אותה החברה.

מדובר בצעד מדאיג ומעורר זעם, כאשר רשות עירונית האמורה לשמר את הסטטוס קוו העירוני בנושאי צביון העיר, פורצת את קדושת השבת ומרבה חילולי שבת רשמיים בשותפות עירונית, רמיסת חוק שעות עבודה ומנוחה, והדרה של כלל תושביה החרדיים של העיר הצפויים על פי דוגמאות מהעבר, להתנגד למיזם ואולי אפילו להחרים אותו.
ארבעה חודשים לפני הבחירות בעיר, לא ברור למי יש עניין להתסיס את הזירה הנפיצה בלאו הכי, ולכרסם באופן נוסף בקדושת העיר וצביונה.

משיחה עם בכירים במסדרונות העירייה מסתמן כי אכן הנציגות נרדמה בשמירה, כאשר בעוד שבערים דומות לא הושקו מיזמי אופניים שיתופיים דוגמת 'תל אופן' בשל התנגדות הנציגות החרדית לשת"פ עם מערך הפועל בשבת, פורצת עיריית ירושלים פרצה אדירה בחומות השבת ומרבה את חילולי השבת בהיקף אדיר ובקריאה ציבורית להשמש ברכב בכל עת ובכל שעה, 7 ימים בשבוע כולל שבתות ומועדי ישראל וליהנות משירות אנושי מושלם – כשהכל מופיע בתנאי הסף של המכרז.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/tecT7e

=====

#קאר_טו_גו #חילול_שבת

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1940816499270382