Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

מחפשים לגנוב 'אפיקומן'? נסו בטיש 'פסח שני'

לרגל 'פסח שני' [1] שחל היום-י"ד באייר, יקיימו רבים בתפוצות ישראל את המנהג של אכילת מצה. טישים [2] מיוחדים נערכים בחצרות אדמו"רי בית נדבורנה וקרעטשניף. במהלך הטיש, נוהגים האדמו"רים לשתות ארבע כוסות, לאכול מצות – ואף לקיים את מצוות 'אפיקומן'.

אדמו"רים רבים נוהגים לקיים את הפסח שני ביחידות בביתם, אך המנהג בחצרות קרעטשניף ונדבורנה לקיים את המנהג בעריכת טיש לחסידים בבית המדרש כפי מנהג האדמו"ר רבי אליעזר זאב מקרעטשניף זיע"א [זכותו יגן עלינו אמן].

רוצים לאכול מצות בפסח שני? קבלו את רשימת הטישים שייערכו הערב בחצרות האדמו"רים:

נדבורנה ירושלים: האדמו"ר יערוך טיש בבית המדרש ברחוב עזרא 26 בירושלים בשעה 20:45 בערב.

קרעטשניף ירושלים: האדמו"ר יערוך טיש בשעה 20:30 בערב בבית המדרש ברחוב אבינועם ילין בירושלים.

קרעטשניף סיגעט: האדמו"ר יערוך טיש בבית המדרש 'נחלי אמונה' דחסידי קרעטשניף סיגעט ברחוב רפפורט 12 בשכונת בית ישראל בירושלים בשעה 21:00 בערב.

נדבורנה ביתר: האדמו"ר יערוך טיש בשעה 21:00 בערב בבית המדרש דחסידי נדבורנה ביתר, ברחוב אש קודש בגבעה A בביתר עילית.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/c15hcC

=====

הערות מערכת 0202:

[1] פסח שני – חל חודש בדיוק אחרי ערב פסח, ובו ניתנת שוב ההזדמנות להקריב קורבן פסח עבור אנשים שנמנע מהם להקריבו במועדו משום שהיו טמאים או רחוקים מבית המקדש. כיום יש הנוהגים לאכול מצות בפסח שני ובחסידויות מסוימות עורכים טיש חגיגי.
[2] טיש – שולחן ביידיש. כינוי לסעודה שעורך אדמו"ר לחסידיו באירועים מיוחדים כשבתות וחגים.

#פסח_שני #טיש #חסידות_נדבורנה #חסידות_קרעטשניף

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1940806785938020