Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

המלחמה נגד החרדים: בית הכנסת חולל והעירוב הושחת

זעזוע בקרית יובל שבירושלים: לאחר תקופה די שקטה בשכונה המעורבת, שני חילונים פרצו במהלך השבת האחרונה לבית הכנסת 'חניכי הישיבות' של הקהילה הספרדית, בית הכנסת הממוקם בגבול השכונות קרית יובל ובית וגן, סמוך לישיבת 'אור ברוך'.

המתפללים שהגיעו בשעות הבוקר לתפילת שחרית הזדעזעו לגלות את בית הכנסת צבוע בספרי אדום, שהותז על הקירות, מפות השבת והספרים. האברכים ניסו להמשיך בסדר יום השבת ובצאת השבת הזעיקו את המשטרה.

מעבדת זיהוי פלילי הוזעקה למקום בכדי לנסות ולזהות את הפורעים שחיללו את מקום הקודש.

ואם לא די בכך, האלמונים אף טיפסו על עמודי העירוב וקרעו את החוטים בכדי להכשיל את התושבים שומרי המסורת והחרדים בשכונות בית וגן וקרית יובל.

בבית הכנסת מספרים כי על פי עדות של בחורים מישיבת 'אור ברוך', האלמונים באו בשעה אחת בלילה עם קאטר, צבת ושקית עם התרסיסים, עלו על העמודים והעצים וקרעו את חוטי העירוב.

"לפני כמה שבועות התעורר שוב הנושא של העירוב, ולכן אולי זו הסיבה ששוב הגיעו לקרוע את העירוב וחיללו את בית הכנסת. אני לא יודע למה בחרו בבית כנסת שלנו אבל אולי בגלל שזה קרוב לעירוב", אומר אחד המתפללים.

לדבריו: "אנחנו בית כנסת שלא מעורב בכל הבלגן והעימותים, כולם באים להתפלל אצלנו בבית הכנסת".

האברכים בבית הכנסת מספרים כי "הרב יהודה דיין, מרבני בית המדרש, ביקש מהנוכחים שלא להלהיט את הרוחות מאחר ובין כך יש מתיחות באזור וברוך השם גם תושבים חילונים מתחזקים לאט על ידי הקהילה ובע"ה כולם יחזרו בתשובה".

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הגיב על הפוגרום ואמר כי "הגיעה העת לומר דיי לשנאה החולנית הפוגעת בקדשי ישראל עליה מסרו יהודים את נפשם במשך דורות. ולכל יפי הנפש המחפשים את אותו חרדי שלא עמד בצפירה, ע"מ לנגח ציבורים שלמים, היכן נעלמתם כעת? השתיקה שלכם חמורה וראויה לגינוי לא פחות מכל אנשי המחלוקת והזדון הפוגעים בכל דבר היקר לעם ישראל – תתייבשו".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/PnrK37

=====

#קרית_יובל #בית_כנסת #עירוב

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1940591269292905