Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

הצייר, ההיסטוריון וזקני החסידים

ירושלים איבדה השבוע את טובי בניה, דמויות רבות הוד קדומים • ואלה קיצור תולדות ההיסטוריון הברסלבאי, האמן המיתולוגי, ונקיי הדעת, זקני תולדות אהרן ודושינסקיא [1]

העיר ירושלים איבדה בשבת האחרונה את יקירי וטובי בניה, דמויות הוד שפיארו את העיר והקרינו אור של תורה, אמונה וחסידות, ושהיו חלק בלתי נפרד מנופיה האנושיים של שכונת מאה שערים של מעלה.

הגאון החסיד רבי דן שוורץ זצ"ל

הרב שוורץ זצ"ל, מיקרי קרתא [העיר] ירושלים, היה מזקני ונכבדי חסידות תולדות אהרן המעטירה. הוא נולד ברומניה, עבר את אימי השואה, ולאחר מכן עבר להשתקע בארץ הקודש.

כל חייו היו גוש מקשה אחת של תורה ועבודת ה'. פינה מיוחדת הייתה שמורה עמדו למצוות שילוח הקן, והוא אף חיבר את אחד החיבורים התורניים הבודדים שעוסקים במצווה הנדירה – 'קן ציפור'. בן 99 בפטירתו.

הרב החסיד חיים יעקב יוסף בורשטיין זצ"ל

מלבד חסידותו ודבקותו, הרב בורשטיין היה מוכר כהיסטוריון של חסידות ברסלב, על שם ידע עשיר והתמצאות בנבכי החסידות ובתולדותיה. ביום שישי האחרון לקה בפתאומיות בהתקף לב ובשבת השיב את נשמתו ליוצרה.

מסע הלווייתו יצא מבית ההלוויות שמגר, עבר דרך ה'שול' המפורסם במאה שערים[2], והוא נטמן למנוחת עולמים בהר המנוחות. בן 74 בפטירתו.

הרב יעקב ויסברג זצ"ל [3]

רבי יעקב היה מפורסם כצייר ואיש אומנות בכל נימי נשמתו. מהסטודיו שבמרפסת ביתו הצנוע בשכונת מאה שערים, שרטט ציורים משובבי לב, בנה מיניאטורות וחפצי יודאיקה מרהיבים, כמו דגם של בית המקדש.

בימי חג הסוכות, הפך ביתו למוקד עלייה לרגל, של המוני תושבים ואורחים שהגיעו לחזות בסוכת הפלא, מלאת חפצי האומנות והנוי. חלק ממוצגיו מפארים את בתי הכנסת שבשכונה. המנוח היה עניו, נדיב לב, ואהוב על כל
סובביו. קבע עיתים לתורה והעמיד דור ישרים מבורך. בן 96 בפטירתו.

הרב החסיד שמחה בונים נויפלד זצ"ל

חיים שכולם תורה, יראת שמים וחסידות, היו חייו של הרב הישיש שמחה בונים נויפלד, מזקני וחשובי חסידות דושינסקיא. בצעירותו למד אצל מהרי"ץ דושינסקיא [4] זצ"ל והיה לתלמידו המובהק. רעייתו, בתו של הרה"ח [הרב החסיד] רבי גבריאל פפנהיים זצ"ל, נסתלקה לעולמה לפני חודשים ספורים.

המנוח שימש דמות מרכזית במוסדות 'העדה החרדית' [5], במוסדות החינוך ובמערכת הכשרות. בן 96 בפטירתו.

=======
הערות מערכת 0202:
[1] תולדות אהרן ודושינסקא – קהילות גדולות המשתייכות לעדה החרדית שבירושלים (ר' הערה 5).
[2] השול – "בית המדרש הגדול דחסידי ברסלב" הממוקם ברחוב מאה שערים. נבנה לפני כ-70 שנה.
[3] לכתבה על הרב יעקב ויסברג ויצירתו מאתר חב"ד: https://goo.gl/1Z82Bg
[4] מהרי"ץ דושינסקא – מרן הרב רבי יוסף צבי דושינסקא, מייסד קהילת דושינסקא, כיהן כרב בהונגריה לפני כמאה שנים, ולאחר מכן עלה לארץ ישראל וכיהן בה כרב קהילה לאחר פטירתו של רבי יוסף חיים זוננפלד.
[5] העדה החרדית – איגוד קהילות המשתייכות ליישוב הישן בירושלים, המתרכזות בעיקר בשכונות שבאיזור גאולה, מאה שערים ובית ישראל. רבות מהן ידועות בהתנגדותן למדינת ישראל ולתנועה הציונית. לעדה החרדית מוסדות חינוך וכן מערכת כשרות המופעל על ידי "בד"ץ [בית דין צדק] העדה החרדית".

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1938366946182004