Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

עצרת תפילה בירושלים ובית שמש

**
דרך המבשר

עצרות תפילת רבים בירושלים ובית שמש

היום [יום חמישי], צום עשרה בטבת, תתקיים עצרת תפילה בירושלים בביהכ"נ [בבית הכנסת] המרכזי בשכונת מאה שערים.

כמו כן, יתקיימו עצרות תפילה בבית שמש, בבית כנסת רמ"א, קרית הרמ"א וובית הכנסת פרושים רח' הרב מבריסק 24. העצרות בבית שמש נקראות לנוכח האסונות הכבדים במיתת ילדים קטנים באופן משונה רח"ל [רחמנא ליצלן – יצילנו השם] בעיר, וכן על עצירת הגשמים בארץ ישראל.

**
דרך חדשות כיכר השבת

עצרת התפילה בבית שמש: רבנים ביטלו את השתתפותם

כמה מחשובי הרבנים ביטלו את השתתפותם בעצרת תפילה שנערכה בשל שרשרת האסונות הקשים שהיכו בקהילה החרדית של בית שמש. הסיבה: הפיכת העצרת לפגיעה בגדולי הדור

אמש (ה') התקיימה בעיר בית שמש עצרת תפילה והתעוררות בעקבות גל האסונות שאירע בשבועיים האחרונים כאשר שלושה ילדים רכים קיפחו את חייהם בפתאומיות באסונות קשים.

במודעות שפורסמו לקראת העצרת נכתב כי יישאו דברים ופרקי תפילה הרב יעקב מאיר שכטר, רבי נתן קופשיץ, הרב ישראל יצחק זלמנוביץ, הרב צבי מאיר זילברברג והרב יהושע רוזנברג מ׳העדה החרדית" [1].

לכיכר השבת נודע כי חלק מהרבנים בהם הרב זילברברג והרב קופשיץ ביטלו את השתתפותם לאחר שהתברר להם כי יש כאלו המבקשים ליצור מראית עין כביכול העצרת הינה נגד דעתם של גדולי הדור. בין היתר, גם הרב חיים מאיר וואזנר, ביטל את השתתפותו במפתיע.

רבנים נוספים סברו, כי דווקא הפגיעה בעיר בכבודו של מרן ראש הישיבה הגראי״ל [הגאון רבי אהרן יהודה לייב] שטיינמן זצ״ל [זכר צדיק לברכה], היא הסיבה לכל האסונות הקשים. כזכור, לאחר פטירתו היו כאלו בבית שמש שחגגו זאת באמצעות ריקודים.

ל'כיכר השבת' נודע כי גורמים מתונים בהעדה החרדית הובילו מהלך של כינוס משותף לרבנים חסידים וליטאים לצד רבני ׳העדה׳ לשם התעוררות וחיזוק כאשר הכינוס היה אמור להיות חיזוק בעקבות האסונות בשילוב עם עצרת זיכרון למרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן זצ״ל, אולם, לאחר שהתברר להם כי גורמים קיצונים בהעדה מתכוונים לקחת את העצרת לכיוון של פגיעה בגדולי ישראל הרי שהם הודיעו לרבנים על שינוי המגמה ושינוי הגישה של מטרות העצרת ובעקבות כך הללו ביטלו את השתתפותם.

לכתבה: https://goo.gl/izxChc

======
הערת מערכת 0202
[1] העדה החרדית – אוסף קהילות היישוב הישן בירושים הנודעות בעיקר בהתנגדותן למוסדות המדינה. לעומתן ייצג הרב שטיינמן, שנפטר לפני כשבועיים, את מרבית הציבור החרדי-ליטאי שנקט בקו פשרני יותר בנושאים אלו.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1804492266236140