Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

אהרן ביאלה בא לבקר וב'קול תורה' פרצה מהומה

הבחור מאיר בורודיאנסקי, ששוחרר מהכלא הצבאי לאחר 40 יום מאסר בעוון עריקות, הגיע הלילה (חמישי) לישיבת 'קול תורה' [1], בה מכהן סביו הגאון רבי יצחק ירוחם בורודיאנסקי כמשגיח [2] ומנהל רוחני, על מנת לחזור לתלמודו.

עשרות אברכים ובחורים מתושבי השכונה באו לקבל את פניו. קבלת הפנים החלה בשער הישיבה והמשיכה לרחבה שתחת בית המדרש, שם נערכו מעגלים ושירה לכבודו. במקביל, נתלה שלט על חזית הישיבה, "מאיר בורודיאנסקי – כולנו איתך, מעריצים – בני ישיבת קול תורה".

אך מסתבר כי החגיגה היתה לצנינים בעיני בחורים אחרים בישיבה שלא אוחזים כשיטת 'הפלג הירושלמי' [3] ובמהלך השירה והריקודים נזרקו על החוגגים שקיות מים וביצים.

לאחר מכן, אחד המשגיחים הקטנים [2] בישיבה, הזהיר את בחורי שיעורו של בורודיאנסקי לבל יחגגו עמו באחד מחדרי השיעורים כפי שתכננו ולשם כך אף רכשו מיני מאפה ושתיה. המשגיח אף נעל את חדר השיעורים בו אוכסנו מיני המאכל.

בהמשך, הגיע למקום הבחור אהרון ביאלה [4], כוכב אסירי 'הפלג', שבא לחזק גם כן את בורודיאנסקי. במהלך שיחתם עם הבחורים, הוענק לבורודיאנסקי שי – סטנדר מיוחד ועליו חרוט: "להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא, ביד התורה להשיב אהבה לאוהביה".

כאשר ביאלה ביקש לצאת מן הישיבה הוא הותקף בביצים ולאחר מכן התיז לעברו אחד הבחורים גז מדמיע, והדבר הוביל לאלימות ולתגרה בין הבחורים. לאחר התקיפה הוגשה תלונה במשטרה.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/j1wWvm

=====

הערות מערכת 0202:

[1] ישיבת קול תורה – ישיבה גדולה חרדית-ליטאית הנמצאת בשכונת בית וגן בירושלים. לאחרונה הישיבה מעורבת במאבקים בין הזרמים השונים במגזר הליטאי (ראו הערה 3).
[2] משגיח – המנהל הרוחני בישיבה. תפקידו לדאוג לתלמידי הישיבה ולהתנהגותם. אחראי לחנך את התלמידים מבחינה רוחנית וגם להעניש תלמידים שחרגו מההתנהגות המקובלת בישיבה. בהרבה ישיבות יש גם משגיח זוטר יותר המכונה "משגיח קטן" ותפקידו בעיקר לאכוף משמעת.
[3] הפלג הירושלמי – כינויה של קבוצת מיעוט בציבור החרדי-ליטאי, הונהגה ע"י הרב שמואל אוירבך ז"ל. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי באידאולוגיה קיצונית ובפרט בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לא לשם קבלת פטור משירות. מאבקם של אנשי הפלג בגיוס חרדים מתבטא בהפגנות סוערות בכל רחבי הארץ.
[4] אהרן ביאלה – תלמיד ישיבה אמריקאי שהתפרסם בשל השתתפותו בהפגנות הפלג הירושלמי. לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/b6FQjj

#קול_תורה #הפלג_הירושלמי #אהרן_ביאלה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1937375582947807