Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

בשל נזק כספי: בעל מסעדה מאיים לתבוע את ישיבת 'מיר'

המאבק בין ישיבת 'מיר' לבעלי החנויות בשכונת בית ישראל בירושלים מגיע לשיא חדש • מוטי קרויזר, בעלי "המסעדה", מאיים לתבוע את הישיבה בשל נזק כספי שנגרם לו בסגירה המוקדמת [1]

פרסום ראשון: המאבק בין ישיבת 'מיר' לבעלי החנויות בשכונת בית ישראל בירושלים מגיע בימים אלו לשיאים חדשים. מוטי קרויזר, הבעלים של חנות "המסעדה", מאיים לתבוע את הישיבה לדין תורה בשל נזק כספי, כך נודע ל'כיכר השבת'.

הסאגה סביב החנויות החלה בהוראתו של ראש ישיבת 'מיר' הגרנ"צ [הגאון רבי נתן צבי] פינקל זצ"ל [זכר צדיק לברכה] שהורה ותיקן כי כל החנויות באזור הישיבה יסגרו את שעריהם לא יאוחר מהשעה 23:00 בלילה, בכדי לשמור על הצביון הרוחני של השכונה, ולמנוע הוללות של בחורים בחנויות שהיו פתוחות אל תוך השעות הקטנות של הלילה.

בשנה הראשונה מאז נפטר ניסתה הישיבה לשמר את הוראתו, אך זה החזיק לפרק זמן קצר. בשנה האחרונה חידשה הנהלת הישיבה את המאבק בחנויות הפתוחות לאחר השעה 23:00 תוך איום ממשי להסרת הכשרות לחנויות אשר לא יעמדו בתקנון הישיבה ועסקני השכונה.

הקושי של בעלי החנויות נגע ללבם של ראשי ומנהלי הישיבה שהתחבטו בין הקושי בפרנסתם של בעלי החנויות לדאגה לרוחניותם של תלמידי הישיבה. ל'כיכר השבת' נודע כי הנהלת ישיבת מיר הבטיחה לחלק מבעלי החנויות פיצוי כספי על ההפסד שייגרם להם בשל סגירה מוקדמת של החנות.

כעת, נודע כי הנהלת הישיבה לא עמדה בהתחייבותה כלפי בעלי "המסעדה" שסגר בכל התקופה האחרונה בשעה 23:00 על מנת שלא תישלל ממנו תעודת הכשרות.

ל'כיכר השבת' נודע כי בין הסיכומים מול עו"ד מוטי קרויזר נאמר כי הישיבה תפצה את קרויזר בנזק שייגרם לו מסגירה מוקדמת של החנות וזאת על פי דוחות מדויקים שימסור קרויזר להנהלת הישיבה. כעת מאיים קרויזר לתבוע את הנהלת הישיבה לדין תורה באם לא תפצה אותו על הנזק הכספי שנגרם לו.

בישיבה נתלתה לא מזמן מודעת אזהרה בנושא בה נכתב כי "הננו שבים ומודיעים את אשר תיקנו הרבנים שליט"א שחנויות שפתוחות לאחר 11 בלילה, כדוגמת "רגע מתוק" וכו', אין להיכנס ולקנות בהן בכל שעות היממה – עד שיקבלו עליהם התקנה הנ"ל. וברכת ה' תבוא עליהם לשפע ברכה והצלחה".

עו"ד מוטי קרויזר סירב להגיב לידיעה. מהנהלת ישיבת מיר סירבו להגיב לידיעה.

לכתבה: https://goo.gl/7WL6c6

=========
הערת מערכת 0202:
[1] לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/9Cei2E

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1933122496706449