Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

עסקת נדל"ן היסטורית: הבית המיתולוגי של הרבי מבעלזא [1] נמכר לערלוי [2]

התרגשות רבה בימים אלה בקרב חסידי ואוהדי בית ערלוי, עם היוודע דבר עסקת הנדל"ן ההיסטורית – רכישת ביתו של קודש הקדשים מבעלזא על ידי רבם ומנהיגם • 'בחדרי חרדים' חושף לראשונה את דבר הרכישה ואת ההיסטוריה של הדירה האגדית

היסטוריה בחסידות ערלוי: האדמו"ר [3] מערלוי שהוכתר לפני למעלה משנתיים כממשיכו של אביו האדמו"ר זצ"ל [זכר צדיק לברכה] בהנהגת החסידות, רכש את דירתו של האדמו"ר הקדוש רבי אהרן מבעלזא זיע"א [זכותו יגן עלינו אמן] בשכונת קטמון הירושלמית.

האדמו"ר מערלוי שהתגורר עד לפני כשבע שנים בלונדון, ועבר להתגורר בשנים האחרונות כדי לשהות סמוך לאביו הישיש, התגורר עד עתה בדירה שכורה בשכונה, ול'בחדרי חרדים' נודע, כי באחרונה מכר הרבי את דירתו בלונדון ובימים האחרונים נחתם חוזה רכישת הדירה המיתולוגית שתשמש את הרבי מעתה ואילך.

מדובר בדירה הממוקמת ברחוב בוסתנאי פינת חזקיהו המלך בשכונת קטמון, שהייתה שייכת לאדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זיע"א, אליה היה מגיע לשהות בירושלים בין היתר בחודשי הקיץ ובזמנים שונים בהם לא שהה במעונו בתל אביב.

ל'בחדרי חרדים' נודע עוד, כי הדירה הייתה שייכת בעבר – לאחר פטירת הרה"ק מבעלזא זי"ע למוסדות ערלוי, אלא שברבות השנים, עקב קשיי המוסדות ומצבם הכלכלי הקשה – הדירה נמכרה.

כעת הדירה שוב נגאלה בעסקן נדל"ן שעל פי המידע שהגיע ל'בחדרי חרדים', מוערכת בלמעלה מ-7 מיליון שקל. על פי האתר שהציע את הדירה למכירה נכתב: "מדובר בנכס נדיר עם פוטנציאל ענק, רק כמה דיירים. 170 מ"ר על קומה אחת, עם חנייה פרטית ענקית, רשומה בטאבו (200 מ"ר) יחד עם גינה".

מדובר בהיסטוריה של ממש בחסידות, שכן לחצר בית ערלוי קשר חזק עם חסידות בעלזא ומה גברה השמחה בקרב החסידים, שעודכנו על כך, שבקרוב יחל רבם – הרבי מערלוי לקבל קהל בחדר שבו שהה מי שהוגדר 'קודש הקדשים' – האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זיע"א.

לכתבה: https://goo.gl/8eFyDe

=========
הערות מערכת 0202:
[1] בעלזא – חצר חסידית מן הגדולות בעולם, המונה כ-7000 חסידים. מרכזה כיום בירושלים.
[2] ערלוי – חצר חסידית שהוקמה לאחר השואה, הממשיכה את דרכו של הרב משה סופר "החת"ם סופר".
[3] אדמו"ר – אדוננו מרונו ורבינו, מתייחס למנהיג חסידות.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1933117490040283