Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

*** לקט בנושא יום העצמאות ***

דרך אבי מימרן בטוויטר

טקס מרגש בהר הרצל, ובמרכזו סיפורו של העם היהודי. אבל רק חצי סיפור סופר. החצי השני של האמונה היהודית, של מעתיקי השמועה, של מוסרי הנפש על התורה ושל השגחת הבורא, נעלם מהתסריט.
האמת שלהמחשת החצי הזה לא צריך שחקנים. גיבורי חציו השני של הסיפור כאן, ולנצח.
עם ישראל חי!

לציוץ המקורי: https://goo.gl/BpG4rr

******

דרך חדשות כיכר השבת

אלפי בני אדם הגיעו הערב לרחבת הכותל המערבי בירושלים, לתפילה משותפת וחגיגית לרגל יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל. ההמונים שרו ורקדו ברחבה.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/zr8n6N

******

דרך משה ויסברג בטוויטר

ליל יום העצמאות. ראש ישיבת מיר [1] הגרא"י [הגאון רבי אליעזר יהודה] פינקל בסיור בבית ישראל [2] לבדוק שכל המסעדות סוגרים בשעה 12:00

לציוץ המקורי: https://goo.gl/4BaA69

******

דרך חדשות בחדרי חרדים

"מרידה במלכות שמים": כך מציינים הקנאים את יום העצמאות

חוגי הקנאים כמו שאר הציבור החרדי בארץ ובעולם אינם מציינים וחוגגים את 'יום העצמאות', אך הם גם מקצינים ונוהגים ביום זה באבלות.

בחסידות תולדות אהרן [3] פורסמה מודעה מטעם המוסדות, בה נכתב כי "ביום המר והנמהר שמשנאיך נשאו ראש והרשעים אנשי השלטון הרשע חוגגים יום אידם ומכריזים רח"ל [רחמנא ליצלן] בריש גלי חילול שם שמים ומרידה במלכות שמים בפלטרין של מלך, וגם מתרבים הגזירות בהעברה על הדת, בחינוך לשמד לרבבות ילדי ישראל, מתערבים בבתי חינוך החרדים, ובגזירות הגיוס בכפיה – ובפיתויים נוראים, בחילולי שב"ק [שבת קודש], חיטוטי שכבי, ופרסומי שחץ ברחובות קריה, וכו' וכו'. חובה עלינו ביום זה להתפלל ולעורר רחמים רבים כאו"א [כל אחד ואחד] כפי יכלתו, לבקש על כבוד שמים להעביר גלולים מן הארץ, וכל בני בשר יקראו בשמך, ולביטול כל הגזירות הנוראות, וגם להתאבל ולקונן ביום זה לקיים (הושע פרק ט) אל תשמח ישראל אל גיל כעמים".

בחסידות יקיימו היום (חמישי) עצרת תפילה ואמירת פרקי תהילים שתכלול גם דברי התעוררות וקריאת 'ויחל' [4] לאלו המתענים.

כמו כן, יתקיים מנין תפילה עם אמירת 'עננו' [4] לאלו המתענים, בביהמ"ד [בית המדרש] סאטמאר [5] רחוב יואל ירושלים, כחצי שעה לפני השקיעה, במודעה נכתב "ויה"ר [ויהי רצון] שהמדינה הציונית תתבטל במהרה ממש, אמן".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/u5tuZ8

=====

הערות מערכת 0202:

[1] ישיבת מיר – ישיבה חרדית-ליטאית ותיקה שממוקמת כיום בשכונת בית ישראל בירושלים. הישיבה היא הגדולה ביותר בארץ ואחת משתי הישיבות הגדולות בעולם ולומדים בה אלפי בחורים ואברכים.
[2] בית ישראל – שכונה חרדית בירושלים הצמודה לשכונת מאה שערים. בשכונה שוכנת ישיבת מיר וישיבות ומוסדות חינוך נוספים. פנימיות ודירות של בחורי ישיבת מיר פזורים בכל רחבי השכונה ובשכונה יש חנויות מזון רבות שמשרתות את תלמידי הישיבה ואורחים מבחוץ עד השעות הקטנות של הלילה.
[3] חסידות תולדות אהרון – חצר חסידית ירושלמית מאנשי היישוב הישן המשתייכת ל"עדה החרדית". החסידות מתאפיינת בקנאות דתית ובהתנגדותה לציונות. מרכז החסידות בשכונת מאה שערים בירושלים.
[4] "ויחל", "עננו" – תפילות שנוהגים לומר בימי צום. חלק מהקיצונים החרדים נוהגים לצום ולהתאבל ביום העצמאות.
[5] חסידות סאטמר – סאטמר היא אחת מהחסידויות הגדולות בעולם. אחד מסימניה המובהקים של החסידות הוא התנגדות נחרצת לציונות וכל שיתוף פעולה עם רשויות המדינה.

#יום_העצמאות #הכותל_המערבי #ישיבת_מיר #בית_ישראל #מאה_שערים #תולדות_אהרון #סאטמר

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1929749913710374