Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

ח"כ גפני קרא את ההפטרה בבית הכנסת בכנסת

בתפילת מנחה בבית הכנסת של הכנסת כובד יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני בעליית שלישי ובקריאת ההפטרה לרגל צום עשרה בטבת שחל היום

לכתבה המלאה: https://goo.gl/hFVF3J

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1802213999797300