Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

פרק לכל חלל: גולשי 'כיכר השבת' זוכרים את הנופלים הי"ד [ה' יקום דמם]
גולשי 'כיכר השבת' זוכרים את הנופלים במערכות ישראל ופיגועי הטרור: הצטרפו עכשיו לקריאת פרקי תהילים המונית לעילוי נשמתם ולהנצחתם. 23,645 פרקי תהילים ל-23,645 החללים הי"ד

http://www.kikar.co.il/274175.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1928656090486423