Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

שכח למכור חמץ, והפסיד סכום עתק

בעל מכולת בשכונת רמת שלמה, נזכר בעיצומו של החג כי לא מכר את החמץ הרב שבחנותו לגוי  רב השכונה פסק: לשרוף את כל הסחורה, המוערכת ב-15,000 ₪

מעמד לא שגרתי נצפה ביום חמישי, ערב שביעי של פסח, במרכז שכונת רמת שלמה הירושלמית. אל להבות מדורה שהוצתה, הושלכו בזה אחר זה מוצרי מזון, שהובלו מ'מיני מרקט גבריאל' ברחוב חזון איש. מדובר בחמץ שנשאר בטעות בחנות ללא שנמכר לגוי כהלכה, ושבהוראת רב, הושמד מהעולם.

בעיצומם של ימי פסח, נזכר בעל המכולת גבריאל, כי שכח למכור את החמץ לגוי,
הפתרון ההלכתי בו משתמשים חנויות המחזיקות בסחורה יקרת ערך ושהם חפצים למכור לאחר פסח. התקלה קרתה מאחר ומדי שנה, היה בן משפחתו שעבד עמו בחנות אחראי לערוך את מכירת החמץ, אך לאחר שזה עזב את העבודה, נשכחה דבר המכירה.

אל שולחנו של רב השכונה הגאון רבי מתתיהו דייטש, הגיעה השאלה, כדת מה
לעשות בסחורה הרבה שנשארה בחנות. הרב סר להתייעצות עם הראב"ד הגר"מ שטרנבוך [1] שהורה על שריפת כל סחורת החמץ.

הרב משה פרנק, תושב השכונה, הסביר כי "גבריאל יכול היה להסתמך על היתר של פוסקים רבים לפיו אדם שנוהג באופן קבוע למכור אבל שכח, יכול להשתמש בזה אחרי פסח, מדין 'זכין לאדם שלא בפניו', שהרי בית דין כותבים שהם מוכרים גם בשביל אלו ששוכחים. בכל זאת הוא התעקש לשרוף את החמץ כמצוות הרבנים".

כאמור, בצהרי ערב שביעי של פסח, הגיע רב השכונה למכולת ופיקד על הוצאת
הסחורה ושריפתה. על פי הערכה, שווי הסחורה שנשרפה עומד על ב-15,000 ₪.

בימים האחרונים הגיעו תושבים רבים מהשכונה אל המכולת וביקשו לעודד את
גבריאל ולחזקו, ואיחלו לו כי הקפדתו על ההלכה תשתלם לו בכפל כפליים.

***הכתבה המלאה בתגובות***

=====

הערת מערכת 0202:

[1] הראב"ד – ראש אב בית דין, הרב משה שטרנבוך. ראש הרכבי בתי הדין של העדה החרדית וממנהיגי הקהילה.

#פסח #שריפת_חמץ

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1922490064436359