Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

זה מול זה / הקיצונים הפרובוקטיבים מול הרוב החרדי השפוי

שוב הם חזרו על הפרובוקציה המוכרת והילכו במהלך הצפירה בכיכר השבת, שאגו בגנות המדינה וחיללו שם שמים • לעומתם, חרדים למופת, עמדו בי-ם וגם בבני ברק וכיבדו את אחיהם המציינים את הזיכרון בעמידת דום לשמע הצפירה ברחבי המדינה

כמידי שנה בירושלים, צעדו הבוקר (חמישי) מספר קיצוניים המשתייכים למגזר החרדי, בסביבות כיכר השבת בשכונת גאולה בירושלים, בעת הצפירה המבשרת על דקת דום לזכרם של נרצחי השואה הי"ד – תוך שהם שואגים בגנות המדינה הציונית. התופעה לא חדשה, והיא כאמור חוזרת על עצמה בכל שנה.

מנגד, באזורים נרחבים בירושלים ובבני ברק, המציאות הייתה שונה ותיעודי וידיאו לרוב פורסמו ברשת, שבהם נראים חרדים עטורי זקן כשהם עומדים בעת הצפירה, זאת במטרה שלא לעורר שיח שלילי במגזר הכללי, וכפי הנוסח החרדי השגור – "שלא לעשות חילול השם", זאת למרות העמדה החרדית שמעניקה משמעות לקריאת פרקי תהילים – יותר מעמידה בעת הצפירה.

בניגוד לתיעוד מכיכר השבת בירושלים שמתפרסם כאן ב'בחדרי חרדים' – תיעוד וידאו אחר שצולם בעיר בני ברק – הראה שחוץ מאדם אחד אשר רכב על אופניו והחזיק שלט שבו נכתב "ממציאי הצפירה הגלמית הם שותפים מלאים לשואה ולהשמדה", ברחוב 'השומר' קרוב לצומת של רחוב 'עזרא', תועדו חרדים עומדים בעת הצפירה, חלקם אף יצאו מרכביהם והולכי הרגל דממו גם מול הרמזור הירוק.

בשנים האחרונות פחתו התופעות הפרובוקטיביות, אך עדיין שולי המגזר ממשיכים לנסות ולעורר פרובוקציה שלא ממש צולחת.

אם בעבר כלי התקשורת בישראל היו עטים על תמונות אלה ומכפישים את הציבור החרדי כולו, הרי שכיום הם כבר יודעים להבדיל בין אותם קיצוניים לבני המגזר החרדי, "השפוי והמכבד", כלשונם של כלי התקשורת הכללים.

כך למשל, ניתן לראות בסיקור ההפגנות התכופות שמקיימים אותם קיצונים חרדים, הם מכונים "חרדים קיצוניים", ולא "חרדים" סתם – כפי שהיה בעבר.

גם בימים אלו – ימי השואה, הזיכרון והעצמאות – עולה השיח ברחוב החרדי סביב ההתנהגות הרצויה של האדם החרדי מול הסמלים הממלכתיים הרחוקים מההשקפה והעמדה החרדית. טורי דעה מצדדים לכאן ואחרים מצדדים לצד השני [1]. בפועל, כפי שניתן לחזות במציאות – רף הפרובוקציות – ירד, והציבור החרדי בהמוניו – מבקש 'לכבד' בעיקר בפרהסיה הציבורית, ומונע שיח אלים נגד הציבור החרדי כולו.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/MEaUFq

=====

הערת מערכת 0202:

[1] לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/tRSG6F

#יום_הזיכרון_לשואה_ולגבורה #כיכר_השבת

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1922464697772229