Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

כינוס ראשי הישיבות: "תוכנית להכשרת מחנכים בישיבות"
כינוס המחנכים בירושלים בראשות ראשי הישיבות יתוקצב על ידי העירייה כ'תוכנית להכשרת מחנכים בישיבות' • בתוכנית המקורית הוצע פאנל אנשי מקצוע ואירוח שורת פסיכיאטרים בכירים (אקטואליה).

בירושלים צפוי להיערך מחר (שלישי) כינוס המחנכים השנתי בראשות גדולי ראשי הישיבות, ול"כיכר השבת" נודע כי הכינוס, שממומן על-ידי עיריית ירושלים, נערך תחת הכותרת: "תוכנית להכשרת מחנכים בישיבות".

כפי שפורסם ב"כיכר השבת", בכינוס צפויים לשאת דברים ראשי ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין והגאון רבי ברוך דב פוברסקי, נשיא מועצת חכמי התורה וראש ישיבת פורת יוסף הגאון חכם שלום כהן, הגאון רבי דב לנדו ראש ישיבת סלבודקה, הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון והמשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל, שחלקם אף ישיבו לשאלות המחנכים בקהל.

בנוסף במרכז הכינוס צפוי להיות מוקרן מול אלפי המחנכים שו"ת [שאלות ותשובות] בעניני חינוך עם מרן שר התורה הגר"ח [הגאון רבי חיים] קנייבסקי.

ל"כיכר השבת" נודע כי מי שפעלו מאחורי הקלעים למימון האירוע הם חבר מועצת העיר אליעזר ראוכברגר ועזרא ברגר מהמנהל הקהילתי בשכונת רמת שלמה שהשיגו סכום של 55 אלף שקלים מעיריית ירושלים למימון הכינוס.

מהבקשה שהוגשה לעירייה עולה כי הכינוס ייערך תחת הכותרת "תוכנית להכשרת מחנכים בישיבות". בדברי ההסבר בבקשה לקבלת התקציב נכתב כי "כיום מתמודדות ישיבות רבות עם תהליכי נשירה של תלמידים כשהטיפול בנושא מוטל על כתפי הצוות החינוכי שהינו חסר ידע להתמודדות עם האתגרים".

בדברי ההסבר מצויין עוד כי לכינוס מגיעים רבנים מהדמויות הבולטות וממנהיגי עולם הישיבות וכן נושאים דברים, אישים ידועי שם בתחום החינוך ראשי ישיבות ומנהלים חינוכיים יחד עם העוסקים בטיפול במניעת נשירה מחוץ לישיבות.

במהלך האירוע, נכתב, מחולק חומר מודפס על נושאים חינוכיים ומקצועיים הנידונים בכנס ומובא חומר המביא ידע על מצוקות הנפש ואפשרויות הטיפול.

בתוכנית שהציג המנהל לעירייה ניתן הלו"ז המלא ממנו עולה כי צפוי להתקיים פאנל ראשי ישיבות, פאנל מנהלים חינוכיים עם מטפלים במניעת נשירה וכן פאנל אנשי מקצוע ובהם האופציה לארח את הפסיכיאטרים, פרופסור אבי וייצמן, פרופסור עומר בונה, פרופסור רונן סגמן ועוד.

מתוכניית הכנס שהגיעה לידי "כיכר השבת" נראה כי הפסיכאטרים אינם מופיעים לבסוף בכינוס ובמקומם ידברו מומחי חינוך חרדיים.

לדברי גורמים המעורים בפרטי האירוע, לא ברור האם המומחים הללו שהינם שם דבר בתחום בריאות הנפש בישראל ונחשבים ל"מבינים" בטיפול בבני הציבור החרדי ייעדרו או שרק שמם נשמט מרשימת המשתתפים שכן אין זה מכובד שאישים אלו יופיעו לצד גדולי ראשי הישיבות בכינוס רשמי.

לכתבה: http://www.kikar.co.il/273358.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1918948001457232