Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך המבשר

בעקבות הכאוס התחבורתי במהלך ימי החג בירושלים:

ח"כ הרב אייכלר על התנהלות התחבורה: "ענישה קולקטיבית של הציבור החרדי"

על רקע התנהלות התחבורה הציבורית בירושלים במהלך ימי חול המועד, הודיע יו"ר הוועדה לפניות הציבור, ח"כ הרב ישראל אייכלר לנציגי המשטרה ומשרד התחבורה כי הוועדה תתכנס בקרוב והם יוזמנו למה שהגדיר 'שימוע ציבורי' ולמתן תשובות על "קריסת התחבורה הציבורית לכותל", כלשונו.

"הציבור חש על בשרו כי המשטר החילוני מצא דרך נואלת לענישה קולקטיבית של כלל הציבור החרדי בגלל ההפגנות. זו שערוריה. רבבות מתפללים עושים את דרכם בתחבורה ציבורית לכותל ואין להם מענה
מינימלי", דברי ח"כ הרב ישראל אייכלר.

מהמשטרה נמסר עם פרסום האשמותיו של ח"כ הרב אייכלר כי "מבחינת המשטרה אין ולא היתה כל מניעה להכניס אוטובוסים לכותל המערבי".

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1917635811588451