Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

***הלווית הפעוט שנפטר באשדוד*** [1]

דרך אלי שלזינגר בטוויטר

כיכר השבת: דלתות אמבולנס זק"א נפתחו בכוח ע"י הסיקריקים [2] והתינוק המנוח הוצא בטענה שזק"א הם "ציונים".

התינוק הוברח ברכב פרטי. בנצי אוירינג קמב"צ זק"א ירושלים מתפנה למרפאת טרם לאחר שנפצע מאלימות

הנתיחה המינימלית כבר בוצעה והממצאים יוצגו לביהמ"ש. המשטרה לא מתעניינת בהליך הקבורה. כעת זה סתם פריקת עצבים וביזוי כבוד המת. אהה, ועל הדרך פצעו את בנצי אוירינג שנלחם על כבוד התינוק המנוח (כשהוא סובל משושנה ברגל וחייב מנוחה)

לציוצים המקוריים:
https://goo.gl/944f9F
https://goo.gl/qheCDK
https://goo.gl/kf4UHH

=====

הערות מערכת 0202:

[1] בימים האחרונים נערכו הפגנות בירושלים ובבית שמש בעקבות החלטת בית המשפט לאשר ביצוע נתיחה בגופתו של תינוק חרדי שטבע במלון באשדוד. לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/oRSb84
[2] סיקריקים – כינוי לקיצוניים חרדים, שמנהלים מאבקים אגרסיביים ולעתים אלימים. הסיקריקים מתנגדים לשיתוף פעולה עם מוסדות המדינה, ובכלל זה הביטוח הלאומי. הם מרבים להפגין נגד הציונות, נגד הצבא ובענייני שמירת שבת וקדושת קברים. הכינוי רומז לסיקריים, קבוצה יהודית קנאית אלימה שהתפרסמה בגלל חלקה במלחמות היהודים הפנימיות בימי המרד הגדול ברומאים.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1914569261895106