Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

בשירה וריקודים: 'הלל' עם תלמידי ישיבת רש"י

בעוד אלפי תלמידי הישיבות חוגגים את ימי חול המועד כל אחד בביתו הוא, בישיבת רש"י [1] קיימת ייחודית מיתר הישיבות – בישיבה אין בין הזמנים [2].

במשך כל ימות השנה קשורים התלמידים לישיבה ולומדים בה גם בימים בהם תלמידי הישיבות יוצאים לבין הזמנים.

'כיכר השבת' יצא לתעד מקרוב את שמחת החג בישיבה הירושלמית ומגיש תיעוד מהשמחה והריקודים בתפילת החג שנמשכה עד שעות הצהריים.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/1TYs1V

=====

הערת מערכת 0202:

[1] ישיבת רש"י – ישיבה גדולה חרדית לנוער נושר.
[2] בין הזמנים – הלימוד בישיבות מחולק לתקופות המכונות "זמן". זמן אלול הוא מראש חודש אלול עד מוצאי יום כיפור, זמן חורף הוא מראש חודש חשוון ועד ראש חודש ניסן וזמן קיץ הוא מראש חודש אייר ועד תשעה באב. זמני החופשה מכונים "בין הזמנים".

#פסח #ישיבת_רשי

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1913593961992636