Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אלי שלזינגר בטוויטר

על רקע הכוונה לנתח את גופת התינוק [1], הפגנה סוערת בכיכר השבת. מפגין שנעצר על ידי המשטרה, מחולץ על ידי המפגינים.
צילום: קבוצת "מחאות החרדים"

לציוץ המקורי: https://goo.gl/QgwTuP

=====

הערת מערכת 0202:

[1] לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/57WP4k

#הפגנה #כיכר_השבת

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1912177485467617