Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

לימוד, שיחות, אורחים ומוזיקה: ישיבת המשך הזמן

שילוב של רצון לנצל את ימי 'בין הזמנים' [1] ורצון להכין בחורים לקראת עלייתם לישיבה גדולה [2], הוליד יוזמה תורנית משובחת • פיארו את מעמד הסיום: הגר"י אזרחי, הגר"י הלל והגר"י טולדאנו

300 בחורי ישיבות ספרדיות, שקדו על תלמודם בחריצות ובלהט, במסגרת 'ישיבת
המשך הזמן' [3] שהתקיימה בישיבת 'דעת חיים' בירושלים. במסגרת הישיבה, נמסרו שיעורים מפי גדולי ראשי הישיבות ונערכו קומזיצים מוזיקאליים.

'ישיבת המשך הזמן' נוסדה לפני כחמש שנים על ידי הרה"ג [הרב הגאון] משה זכאי, ועומדת בנשיאותו של מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן [4]. במסגרת ישיבת המשך הזמן, מתקבצים בני ישיבות מובחרים מקרב בני שיעור ג' ממיטב הישיבות הקטנות בארץ, ומתכנסים יחד לימים של עליה והמשך זמן חורף, לצד הכנתם לקראת המעבר לישיבה הגדולה בשנה הבאה.

בישיבה נמסרים שיעורי עיון מראשי ישיבות ומרבצי תורה, וכן נמסרות שיחות ומאמרים מפי משגיחים ומחנכים, לצד רבי-שיח ומושבי דיון העוסקים בדמותו של בן ישיבה כהלכה ובאופן הכשרתו לקראת ישיבה גדולה.

בערבים, נמסרו בכל יום שיחות ומאמרים להקניית כלים לבני הישיבות לקראת ימי
הישיבה גדולה, מפי הרבנים.

בליל שישי [5] נערך בישיבה 'מעמד שבת אחים' של שירה וזמרה בליווי כלי נגינה יחד עם 'מלך הזיצים' פיני אינהורן [6], כהכנה לקראת השבת המרוממת.

בצאת השבת התקיים מעמד סיום וכנס הכנה לישיבות גדולות עם סעודת 'מלווה מלכה' [7] בהשתתפותם של ראשי ישיבות, ביניהם הגר"י אזרחי, הגר"י הלל והגר"י טולדאנו.

***הכתבה המלאה בתגובות***

=====

הערות מערכת 0202:

[1] בין הזמנים – הלימוד בישיבות מחולק לתקופות המכונות "זמן". זמן אלול הוא מראש חודש אלול עד מוצאי יום כיפור, זמן חורף הוא מראש חודש חשוון ועד ראש חודש ניסן וזמן קיץ הוא מראש חודש אייר ועד תשעה באב. זמני החופשה מכונים "בין הזמנים".
[2] ישיבה גדולה – הישיבות החרדיות מחולקות ל"ישיבות קטנות" המקבילות לכיתות ט'-י"א, ו"ישיבות גדולות" שבהן לומדים מסיום הישיבה הקטנה ועד החתונה. בסוף השנה השלישית בישיבה קטנה (שיעור ג') הבחורים ניגשים למבחני קבלה לישיבות גדולות.
[3] ישיבת המשך הזמן – במהלך חופשות בין הזמנים מתקיימות מסגרות שונות המציעות לבחורי הישיבה תחליף למסגרת הישיבתית.
[4] הרב שלום כהן – ראש ישיבת פורת יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס וממנהיגי הציבור הספרדי-חרדי.
[5] ליל שישי – כינוי ליום חמישי בלילה. בליל שישי נוהגים בעולם הישיבות ללמוד תורה, לעיתים כל הלילה, וכן להתקבץ יחד לשיר שירי רגש חסידיים, כהכנה לשבת.
[6] פיני אינהורן – זמר חרדי. https://youtu.be/2Ha4SUJkTvg
[7] מלווה מלכה – ארוחה שנוהגים לערוך לאחר צאת השבת כדי ללוות את המלכה, השבת, בצאתה בסעודה ובשירה. מכונה גם "סעודת דוד המלך".

#בין_הזמנים #ישיבת_המשך_הזמן #ישיבה_קטנה #הרב_שלום_כהן

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1906473166038049