Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך משה ויסברג בטוויטר

מצות גדלות האדם: הגרב"מ אזרחי [1] באפיית מצות לפסח במאפייה של העסקן ר' ארי קורניצר

לציוץ המקורי: https://goo.gl/B1iUQx

=====

הערת מערכת 0202:

[1] הרב ברוך מרדכי אזרחי – מייסד וראש ישיבת עטרת ישראל, ישיבה גדולה חרדית-ליטאית בבית וגן. חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה.

#פסח #אפיית_מצות #הרב_ברוך_מרדכי_אזרחי

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1906435916041774