Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

בית וגן: עיריית ירושלים חילקה דו"חות לילדים החרדים

הזוי: ילדים חרדיים משכונת בית וגן, הציעו לרכבים העוברים בשכונה, כפי שנוהגים ילדים בכל שנה ושנה בערים החרדיות, שטיפה וניקוי לרכב לקראת חג הפסח, זאת בחניית הבניין ובמים הפרטיים שלהם.

אלא שהם נדהמו לראות את פקח העירייה מגיע – ונותן להם דו"ח, בטענה כי שפכו מים לרחוב הציבורי. יודגש כי הילדים עשו את כל השטיפה בחניון הפרטי של הבניין, וכי הדו"ח ניתן לכמה ילדים מהשכונה.

אחד השכנים מספר ל'אקטואליק': "זה לא היה על הכביש ואפילו המים לא יצאו לכיוון, ופתאום הגיע פקח והחליט לתת דוח על ארבע מאות שבעים וחמש שקלים. את שאלתנו למה? הרי זה ערב חג ובכל הארץ זה קורה, הפקח לא רצה לשמוע, נתן את הדו"ח והלך".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/44dq5V

=====

#פסח #בית_וגן #עיריית_ירושלים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1906425596042806