Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

שינוי השם: 'שערי יושר' הפכה ל'אילת השחר' [1]
עם תום ימי השבעה, שונה שמה של ישיבת 'שערי יושר' הממוקמת בשכונת הר נוף בירושלים, ועומדת בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין – לישיבת 'אילת השחר' • "לאחר שנים רבות בהן זכינו לספוג ולקבל דרכי לימוד ודרכי חינוך ממרן ראש הישיבה זצוק"ל [זכר צדיק לברכה] ולהיות כפופים להנחיותיו ולהוראותיו, אנו רואים חובה גדולה לעצמנו להקים ישיבה על קברו" אמר הגר"מ גולדשטיין בעצרת המספד.

ההכרזה על השם התקיימה במהלך עצרת מספד בהיכל הישיבה החדשה, בה נישאו דברים ע"י ראש הישיבה אשר הביא מדרכו התורנית והחינוכית של מרן הגראי"ל זצ"ל [הגאון רבי אהרון יהודה לייב זכר צדיק לברכה], אודות ארחות חייו של בן ישיבה ובן תורה בדורנו.

"לאחר שנים רבות בהן זכינו לספוג ולקבל דרכי לימוד ודרכי חינוך ממרן ראש הישיבה זצוק"ל ולהיות כפופים להנחיותיו ולהוראותיו", אמר הגר"מ גולדשטיין בהספדו, "אנו רואים חובה גדולה לעצמנו להקים ישיבה על קברו ולייסד מקום תורה לבני עליה החפצים להתעלות בדרכי התורה והעבודה, ומה נפלא יותר מאשר לקרוא למקום הקדוש הזה כשם ספרי תורתו של רבנו זצוק"ל" [זכר צדיק וקדוש לברכה]

הישיבה שהייתה החלוצה בתחום הטיפול בנוער נושר, נפתחה לפני שלושים וחמש שנה. ראש הישיבה הרב גולדשטיין זיהה את השוליים המתרחבים בשולי הציבור החרדי, והקים את הישיבה שהעניקה מענה שהיה בלתי קונבנציונאלי באותם ימים.

בשנת תשע"א [2011], שינתה הישיבה את יעודה, והפכה לכמעט-ישיבה-מן-המנין.

הנהלת הישיבה החליטה אז על שינוי מגמה. אם עד היום היו מטפלים בנוער שנאסף מהרחוב באמצעים מקוריים, הרי שבתקופה האחרונה המגמה הנבנית היא, ישיבה לבחורי ישיבות מן המניין המתקשים במסגרות הלימודיות הרגילות.

כעת השינוי הרבה יותר רחב ומדובר בישיבה לבני עליה מובחרים תחת השם 'אילת השחר'.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/8e8wUX

===========
הערת מערכת 0202:

[1] אילת השחר הוא שמו של ספרו של הרב שטיינמן זצ"ל שנפטר בחודש האחרון, הוא כולל חידושים על כמה ממסכתות התלמוד, 15 כרכים, חידושים על התנ"ך בחמישה חלקים ופירושים להגדה של פסח.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1801190606566306