Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חרדים 10 – הדף הרשמי

מועמד חרדי ירוץ לראשות בבירה? יהדות התורה: "אחרי פסח נחליט"

בעקבות ההודעה הרשמית של ניר ברקת, ראש העיר ירושלים ב-10 השנים האחרונות, כי לא ימשיך לקדנציה שלישית בבירה – תקיים סיעת יהדות תורה [1] בירושלים דיון פנימי כדי להחליט האם להריץ מועמד חרדי לראשות העיר.

בהודעה מטעם הסיעה בעירית ירושלים – נאמר:

"הסיעה מברכת את ראש העיר מר ניר ברקת על שנים של עבודה משותפת, ומאחלים לו הצלחה בהמשך העשייה הציבורית.

"סיעת יהדות התורה שהינה הגדולה במועצת העיר ואשר מייצגת את הציבור הגדול והרחב בירושלים, רואה את נושא ראשות העיר מתוך אחריות רבה וכנושא המחייב שיקול דעת רחב ומעמיק.

"לאחר חג הפסח הסיעה תקיים דיון פנימי ובחינה יסודית של הנושא אל מול האתגרים, ותבחן את שאלת המועמד לראשות העיר".

בהודעת הסיעה נאמר עוד כי "המסקנות וההמלצות יובאו בפני ראשי המפלגות ולהכרעת מרנן ורבנן גדולי ישראל והרבנים, מתוך מטרה לפעול באחדות ואחריות לטובת הציבור ותושבי ירושלים עיר הקודש".

כפי שדווח בחרדים 10, מיד לאחר הודעתו הרשמית של ברקת, נפתחה היריבות בין סיעות השמאל בבירה, בשאלה מי יוביל את הציבור החילוני במקומו.

גם חבר מועצת העיר ירושלים משה ליאון, אשר התמודד על ראשות העיר בבחירות הקודמות מול ניר ברקת אך בהמשך חבר לסיעתו, הודיע היום כי בכוונתו להתמודד על ראשות העיר בבחירות הקרובות.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/7LFjtk

=====

הערת מערכת 0202:

[1] יהדות התורה – מפלגה חרדית המורכבת מהמפלגות דגל התורה הליטאית ואגודת ישראל החסידית.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1901548083197224