Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

שלא חסר בעולמו: ברכת אילנות בגן הבוטני

הרב הראשי לישראל ורבה של ירושלים השתתפו במעמד ברכת האילנות [1] מיוחד שנערך בגן הבוטני

בתחילת השבוע התקיים 'ברכת האילנות' מיוחד, בגן הבוטני של האוניברסיטה העברית בעיר, בהשתתפות הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, רב העיר ירושלים הרב שלמה משה עמאר, יו"ר קק"ל דניאל עטר ופרופ' מנחם בן ששון נשיא האוניברסיטה העברית לשעבר.

בטרם נערכה ברכת האילנות שנערך על ידי איחוד בתי הכנסת והקהילות בישראל,
אמר הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו: "בריות טובות, כל עוד הן באחווה וברעות אף אחד לא יוכל לפגוע בהן. עלינו מוטלת החובה להודות על כך ולהודות בכך שכל עוד הם יחד, משתפים פעולה אז יהיו לנו בריות טובות וגם אילנות טובות".

הרב שלמה משה עמאר בירך ואמר: "כמה גדול ויפה היום הזה, היום שבו מברכים ומהללים את השם על כל נפלאותיו שהוא מעניק לנו".

יו"ר קק"ל דניאל עטר: "אנחנו מברכים על השפע שהקב"ה נתן לנו ואנחנו בקרן קימת לישראל, קרן הביצוע של העם היהודי, מביאים את השפע הזה לידי ביטוי בכל פינה ברחבי הארץ- בגליל, במרכז ובנגב, עושים למען העם והארץ וביחד עם 'איחוד בתי הכנסת' נמשיך לשתף פעולה עוד שנים רבות".

***הכתבה המלאה בתגובות***

=====

הערת מערכת 0202:

[1] ברכת האילנות – ברכה שמברכים פעם בשנה במהלך חודש ניסן על עצי מאכל מלבלבים.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1897583416927024