Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

חשיפה: כך מעודדת המדינה 'יציאה בשאלה' באמצעות מאות אלפי שקלים

מדינת ישראל מממנת בסכום עתק של כמה מאות אלפי שקלים עמותה המעודדת חרדים לצאת בשאלה ותבנה עבורה מרכזים לפעילות בירושלים ובמרכז • הנתון הזה היה מוסתר מעיני הציבור, אך כעת על פי מסמכים שהגיעו ל'בחדרי', המספרים נחשפים

על פי המסמך שחושף 'בחדרי חרדים', עולה כי המדינה באמצעות משרד העבודה והרווחה מבקשת לתקצב את אירגוני ה'יוצאים בשאלה'. על ידי מכרז שהוציאו במשרד, בו הם מבקשים לבצע התקשרות עם עמותת היוצאים בשאלה 'יוצאים לשינוי' תוך קבלת פטור מפרסום מכרז.

זאת, באמצעות הקמת ״שני מרכזי קהילה וליווי לצעירים יוצאים לשינוי מהמגזר החרדי״ בעלות של קרוב למליון שקל.

על פי היוזמה, יוקמו שני מרכזים קהילתיים בירושלים ובאיזור המרכז כדי לסייע ליוצאים בשאלה.

המרכזים שיוקמו במימון המדינה ישמשו כמרכז קהילתי, ״אשר יהיה פתוח ורב תחומי לכל יוצאי הקהילה החרדית״ נכתב בפירוט הבקשה. במרכז יכולו יוצאי המגזר החרדי לקבל ״טיפול סוציאלי, סיוע בהתמודדות עם משברים משפחתיים, ייעוץ משפטי בתהליכי גירושין, סיוע במיצוי זכויות, פיתוח קהילה תומכת וכן ליווי בשירות צבאי/לאומי״.

בפירוט לבקשה כותבים במשרד הרווחה כי ״תופעת היציאה מהחברה החרדית נעה על פני רצף היציאה, החל מהיציאה בשאלה וניתוק מוחלט מהקהילה, ועד ליציאה לשינוי והשתלבות בחברה הכללית, תוך שמירה על אורח חיים דתי״. במשרד מציינים עוד כי ״התופעה מביאה אתגרים שונים אשר כוללים: היעדר עורף משפחתי, ניכור והיעדר תחושת שייכות, פערים תרבותיים מהותיים, קשיים כלכליים, פערי השכלה, קשיים בשילוב בשוק התעסוקה ועוד״.

עלות ההתקשרות של משרד העבודה והרווחה שתמשך כ-12 חודשים, תהיה בסך של 1,550,500 ₪, כאשר השתתפות המשרד הינה בסך 759,745 ₪, והשתתפות עמותת 'יוצאים לשינוי' הינה בסך 790,755 ₪.

מן הסתם, הפרסום ב'בחדרי חרדים' יעורר גלים במגזר החרדי, שכן תופעת הנשירה והיציאה בשאלה הולכת וגוברת, הניסיון מצד רבנים ועסקנים שונים להלחם בתופעה לא ממש נוחל הצלחה, אך כעת עם היוודע הנתונים הללו, כי המדינה תומכת בהם כספית ומעודדת את היוצאים בשאלה, יתכן והתופעה תלך ותגבר.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/W39PVe

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1897542700264429