Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

מוטי בן משה בדרך להפוך לחרדי העשיר בישראל – במקום לב לבייב
אחרי ריבוע כחול ודור אלון – שתי חברות הענק שאיש העסקים המפתיע מוטי בן משה, המקורב לברסלב [1] ושוהה באומן בכל ראש השנה, רכש בתוך שנה וחצי – גם אפריקה ישראל ואפילו חלק מטבע בדרך לעבור לבעלותו. במקביל, הנגיד לב לבייב המקורב לחב"ד [2], הפסיד הון עתק.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/McEW7y

=============
[1] חסידות ברסלב היא זרם בחסידות, שנוסד על ידי רבי נחמן מברסלב,
ראשיתה של חסידות ברסלב בשלהי המאה ה-18 והיא עברה תהפוכות רבות עד שהפכה בסוף המאה ה-20 לתנועת המונים המצויה כמעט בכל רחבי העולם היהודי. לחסידות ברסלב תפיסת עולם, מנהגים ופרקטיקות המיוחדים לה.
[2] חסידות חב"ד ליובאוויטש (ראשי תיבות של "חכמה, בינה, דעת") היא חצר חסידית שנוסדה על ידי הרב שניאור זלמן מלאדי בשלהי המאה ה-18. חב"ד ניכרת בדרכה הרעיונית, המתבטאת בראשי התיבות המרכיבים את שמה, שלפי הקבלה הם שלושת הכוחות המרכיבים את תהליך החשיבה וההבנה. היא מדגישה את מרכזיות השכלתנות בביסוס האמונה הדתית.
אדמו"רה השביעי והאחרון, הרב מנחם מנדל שניאורסון, פיתח מאוד את פעילות שליחיו להפצת ערכי היהדות בציבור היהודי הרחב. במקביל הדגיש את חשיבות האמונה בגאולה הקרבה, תוך שרבים מחסידיו משוכנעים שהוא המשיח וחלקם אף מסרבים לקבל את עובדת מותו.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1801023753249658