Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

מתנת הפרידה של ניר ברקת: ההקצאות לחרדים בירושלים

ימים דרמטיים בספרא לקראת הכרזת ניר ברקת על המשך עתידו הפוליטי. אין זמן מתאים עבור ראש העיר להכריז על ההקצאות שאושרו עבור הציבור החרדי בוועדות השונות ולהביאם לאישור מועצת העיר.

'כיכר השבת' חושף את ההקצאות המלאות שאושרו עבור בתי כנסת ומוסדות חינוך לציבור החרדי בירושלים בוועדת ההקצאות שיובאו לאישור חברי מועצת העיר בישיבת המועצה הקרובה. הבקשות שהוגשו הן רבות, אך אלו שאושרו הם כ-22 הקצאות במספר. בקשות רבות נדחו וחלקן יובאו לדיון נוסף בוועדה המקצועית שתתכנס שוב בשנה הקרובה.

כאמור, נראה כי אין מתנת פרידה טובה מזו אותה יכול להעניק ניר ברקת עם פרישתו למגזר החרדי, אך באותה נשימה גורמים בכירים במועצת העיר לא מתרגשים ולטענתם מדובר בקמצוץ בלבד ממה שמגיע למגזר החרדי בעיר.

הבקשות להקצאות הן רבות, לצד כל הקצאה קיימת לפחות התנגדות אחת כך שבחרנו לסנן עבורכם רק את ההקצאות שיובאו לאישור חברי מועצת העיר.

1. ת"ת חכמת שלמה החסידי ברחוב רבנו גרשום.

2. הקצאת קרקע עבור בית כנסת קהילת אהבת ישראל בשכונת הר חומה.

3. גנ"י ומעונות יום 'בית יעקב' ברחוב ים סוף בשכונת סנהדריה.

4. בית הכנסת מטעם עמותת 'שבט מרדכי' בשכונת רוממה.

5. הקצאת קרקע עבור בתי כנסת לעמותות 'חלקנו בתורתך' ו'רינה ותפילה' בשכונת נווה יעקב.

6. בית הכנסת 'חניכי הישיבות' זיכרון יעקב ברחוב אברהם רביץ בנווה יעקב.

7. בית הכנסת המרכזי 'רמת אברהם' בנווה יעקב.

8. עמותת 'אוהל משה דגלי תורה' בשכונת רמות.

9. מניין חניכי הישיבות קרית יובל בית וגן.

10. כולל אברכים מצוינים 'אור יעקב' בשכונת מקור ברוך.

11. 'זכרון חמ"ד' בשכונת רמת שלמה.

12. בית כנסת 'חיבת ירושלים' בשכונת ארנונה.

13. בית כנסת קהילת בני תורה' בצפון ירושלים.

14. 'אחוזת עולם' בשכונת רוממה.

15. קהל חסידים לתורה ולתפילה.

16. מרכז מוסדות בית מלכה רוממה.

17. בית מלכה 'מקור ברוך'.

18. מרכז מעיין החינוך התורני ברחוב עדו הנביא בשכונת מורשה.

19. מרכז החינוך העצמאי 'אוהל רחל', ברחוב אברהם אידלזון בשכונת רמות אושר.

20. החינוך עצמאי – בית ספר גבעת שאול ברחוב ריינס גבעת שאול.

21. החינוך העצמאי 'תבונת יעקב' בשכונת רמות.

22. מרכז החינוך העצמאי בית יעקב 'היובל' ברחוב הפסגה בשכונת בית וגן.

לכבתה המלאה: https://goo.gl/xu7oMj

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1895152917170074