Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

בלעדי: גן הפלג יפעל על טהרת התקציבים בפיקוח המחוז החרדי

יורדים מהעץ? 'בחדרי' חושף מסמכים: גן ילדות שהוקם בעבר על ידי 'הפלג' [1], בשכונת רמות בירושלים – ואליו נרשמו ילדות ממשפחות של בכירי הפלג, נרשם לאחרונה בחשאי במשרד החינוך תחת עמותת "הרבצת תורה על טהרת הקודש" לקבלת תקציבים לקראת השנה הבאה • מקרה בודד, או תופעה נרחבת מתחת לפני השטח?

גן 'הפלג הירושלמי' של תלמידי הגר"ש אויערבך זצ"ל [2] יפעל על טהרת התקציבים עם פיקוח המחוז החרדי – חשיפה בלעדית: בשנים האחרונות הכריזו ב'פלג' במדיניות רשמית של פתיחת מוסדות על טהרת הקודש ללא תקציבים מהמדינה, כאשר בשנה האחרונה המדיניות הורחבה גם לגני ילדות, נפתחו גני ילדים עליהם הוצהר כי הם "על טהרת הקודש" בערים ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית. ה'פלג' עורך עבור מוסדות אלו מגביות בחו"ל, כאשר בין היתר חלק מההספדים שנערכו להגר"ש בחו"ל נערכו ביחד עם מגבית למוסדות ה'פלג'.

ב'פלג' טוענים כי מדובר בהכרח לאחר שלדבריהם בשנים האחרונות יש יותר התערבות של משרד החינוך והמחוז החרדי בתכני הלימוד בגני הילדים. בין היתר בעיתון הפלס ו'בפלג' נוהגים לספר על כך שהמפקחות אינן מרשות ללמד את הילדים על בריאת העולם, על עקידת יצחק, ועוד כהנה וכהנה.

אלא שממסמכים שהגיעו בבלעדיות לידי 'בחדרי חרדים' עולה כי גן בנות של ה'פלג' בשכונת רמות בירושלים, יעמוד מעתה תחת חסות עמותת "הרבצת תורה על טהרת הקודש" – שכבר נוטלת תקציבים מהמחוז החרדי במשרד החינוך עבור גנים באשדוד ובערים נוספות – והוא נרשם בחשאי במחוז החרדי במשרד החינוך לפיקוח ולקבלת תקציבים לקראת שנת הלימודים הבאה.

הגן הוקם בשנה שעברה בשכונת רמות, כשבשכונה אף ממוקם בית הספר לבנות של ה'פלג'. השנה, כך נחשף כאמור כעת ב'בחדרי', גן הילדים מגיש בקשה לפיקוח, והכרה כמוסד מוכר שאינו רשמי המקבל תקציבים ממשרד החינוך.

במסמכים שהוגשו למשרד החינוך ע"י הגן של ה'פלג' שנרשם במשרד החינוך תחת עמותת "הרבצת תורה על טהרת הקודש" של משה אלמליח מאנשי ה'פלג' באשדוד, מתקבלות ילדות על פי הקריטריונים: "משפחות ההולכות בדרכו של מרן הגר"ש אוירבך שליט"א ועומדים בכללי סף של חברי עמותה ובקריטריונים"; "משפחות בני תורה ויראת שמים".

המסמכים הוגשו לפני כחודש, בר"ח אדר תשע"ח, 15/2/2018 – עוד בחייו של הגר"ש אויערבך זצ"ל – גן הילדים מצהיר כי הוא גובה סכום חודשי של 280 ₪ לכל ילדה, פלוס הנחה לאחים, והחופשות בגן מתקיימות לפי מוסדות הפטור, כלומר כנהוג במוסדות הבנים, ולא כנהוג במוסדות לבנות.

לגן נרשמו כ-30 תלמידות, בהן בנות למשפחות מוכרות ובולטות של ה'פלג' משכונת רמות, בהם שמות רבים שמוכרים לציבור כולו אולם מחמת צנעת הפרט אנו מנועים מלפרסמם.

משה אלמליח הגיב לחשיפת 'בחדרי חרדים' ואמר כי, "המוסד המדובר ברמות לא יקח תקציב, כפי שהוכרז בקשר למוסדות שהוקמו על טהרת הקודש".

אלמליח הוסיף בתגובתו, "אני מניח שהתעסקותכם בעניין נובעת מהרצון העז שלכם לשמור על אותם מוסדות המבקשים לשמור על עצמאותן החינוכית התורנית מהשפעה זרה ואני מברך אתכם על כך".

אולם כאמור, במסמכים שנחשפים כאן ב'בחדרי', נכתב בבירור כי הגן מבקש להיכנס תחת סטטוס של מוכש"ר, המתוקצב ומפוקח ע"י המחוז החרדי במשרד החינוך.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/pJJcjQ

=====

הערות מערכת 0202:

[1] הפלג הירושלמי – כינויה של קבוצת מיעוט בציבור החרדי-ליטאי, הונהגה ע"י הרב שמואל אוירבך עד לפטירתו. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי באידאולוגיה קיצונית ובפרט בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לא לשם קבלת פטור משירות. מאבקם של אנשי הפלג בגיוס חרדים מתבטא בהפגנות סוערות בכל רחבי הארץ.
[2] הרב שמואל אוירבך – היה רב ליטאי ירושלמי, מנהיג זרם המיעוט הקיצוני בציבור הליטאי, "הפלג הירושלמי". הרב אוירבך נפטר לפני כשלושה שבועות.
לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/CE6T7g

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1895150157170350